Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1992-2017

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1992-2017

1992

2017

Antal

Procent

Arvika

27 023

26 060

-963

-3,6

Eda

9 476

8 618

-858

-9,1

Filipstad

13 227

10 783

-2 444

-18,5

Forshaga

12 401

11 509

-892

-7,2

Grums

10 339

9 011

-1 328

-12,8

Hagfors

15 862

11 782

-4 080

-25,7

Hammarö

13 871

16 174

2 303

16,6

Karlstad

77 290

91 120

13 830

17,9

Kil

12 316

11 910

-406

-3,3

Kristinehamn

25 954

24 650

-1 304

-5,0

Munkfors

4 745

3 763

-982

-20,7

Storfors

5 230

4 123

-1 107

-21,2

Sunne

13 957

13 331

-626

-4,5

Säffle

17 831

15 727

-2 104

-11,8

Torsby

15 055

11 890

-3 165

-21,0

Årjäng

10 114

9 948

-166

-1,6

Värmlands län

284 691

280 399

-4 292

-1,5

Riket

8 692 013

10 120 242

1 428 229

16,4

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta