Värmlands län
Fakta & Perspektiv
279 334 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2017-02-24
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1991-2016

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1991-2016

1991

2016

Antal

Procent

Arvika

27 057

26 054

-1 003

-3,7

Eda

9 570

8 526

-1 044

-10,9

Filipstad

13 296

10 960

-2 336

-17,6

Forshaga

12 062

11 451

-611

-5,1

Grums

10 334

9 063

-1 271

-12,3

Hagfors

16 034

11 917

-4 117

-25,7

Hammarö

13 639

15 725

2 086

15,3

Karlstad

76 908

90 198

13 290

17,3

Kil

12 321

11 800

-521

-4,2

Kristinehamn

25 904

24 671

-1 233

-4,8

Munkfors

4 799

3 738

-1 061

-22,1

Storfors

5 277

4 046

-1 231

-23,3

Sunne

13 827

13 425

-402

-2,9

Säffle

17 960

15 633

-2 327

-13,0

Torsby

15 076

12 169

-2 907

-19,3

Årjäng

10 123

9 958

-165

-1,6

Värmlands län

284 187

279 334

-4 853

-1,7

Riket

8 644 119

9 995 153

1 351 034

15,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta