Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum        
Hälsa och ohälsa Dödsorsaker 2019-10-23
Energi Småhus, uppvärmningssätt 2019-10-21
Energi Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt 2019-10-21
Näringsliv Jordbrukets djur 2019-10-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-10-15
Befolkning och hushåll Ekonomiskt bistånd 2019-10-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-10-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-10-14
Snabbstatistik

Arbetslösa totalt

2019-10-14
Snabbstatistik

Varsel

2019-10-14
Utbildning

Högskolenybörjare per 1000 invånare

2019-10-10
Snabbstatistik

Fastighetspriser

2019-10-10
Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping

2019-10-07
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2019-10-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-10-02
Kultur och fritid Länets museer 2019-10-01
Utbildning Grundskolan - betyg årskurs 9 2019-10-01
Utbildning Grundskolan - gymnasiebehörighet 2019-10-01
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2019-09-23
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2019-09-17
Regional ekonomi Primärkommunala investeringar 2019-09-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-09-16
Snabbstatistik Flygpassagerare 2019-09-16
Snabbstatistik Öppet arbteslösa 2019-09-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-09-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-09-12
Snabbstatistik Varsel 2019-09-12
Kultur och fritid Landstingens nettokostnader för kultur 2019-09-10
Kultur och fritid Landstingens kostnader för kultur 2019-09-10
Regional ekonomi Landstingens investeringar 2019-09-10
Snabbstatistik Lönesummor kv 2 Örebro och Gotlands län 2019-09-09
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2019-09-05
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2019-09-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-09-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-09-03
Samhällets service Kommunala kostnader - äldre och funktionsnedsatta 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - individ- och familjeomsorg 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - fritidsverksamhet 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - barnomsorg 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - grunsdkolan 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader -gymnasieskolan 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - särskilt riktade insatser 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - kulturverksamhet 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - infrastruktur skydd mm 2019-08-27
Samhällets service Kommunala kostnader - affärsverksamhet 2019-08-27
Snabbstatistik Flygpassagerare 2019-08-20
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 2 2019-08-20
Snabbstatistik Påbörjade lägenheter kvartal 1 2019-08-20
Snabbstatistik Färdigställda lägenheter kvartal 1 2019-08-20
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-08-15
Snabbstatistik Öppet arbteslösa 2019-08-13
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-08-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-08-13
Snabbstatistik Varsel 2019-08-13
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-08-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-08-05
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-08-05
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-07-15
Snabbstatistik Flygpassagerare 2019-07-15
Snabbstatistik Öppet arbteslösa 2019-07-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-07-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt

2019-07-15

Snabbstatistik Varsel

2019-07-15

Snabbstatistik Fastighetspriser

2019-07-08

Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping

2019-07-08

Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-07-02
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-07-02
Näringsliv Nystartade företag 2019-06-19
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2019-06-19
Samhällets service Färdtjänsttillstånd 2019-06-18
Samhällets service Färdtjänst, enkelresor 2019-06-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-06-17
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2019-06-17
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-06-13
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-06-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-06-13
Snabbstatistik Varsel 2019-06-13
Snabbstatistik Lönesummor kv 1 Örebro och Gotlands län 2019-06-10
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-06-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-06-04
Politik EU-parlamentsvalen 2019-06-03
Miljö Naturskyddade områden 2019-05-24
Snabbstatistik Påbörjade lägenheter kvartal 1 2019-05-24
Snabbstatistik Färdigställda lägenheter kvartal 1 2019-05-24
Kultur och fritid Medielån per invånare 2019-05-22
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2019-05-22
Infrastruktur Lastat gods på lastbil 2019-05-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-05-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2019-05-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-05-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-05-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-05-14
Snabbstatistik Varsel 2019-05-14
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 1 2019-05-10
Befolkning Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2019-05-08
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-05-07
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2019-05-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-05-06
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-05-03
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2019-04-29
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2019-04-29
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kväve 2019-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, fosfor 2019-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, kalium 2019-04-25
Utbildning Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2019-04-23
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2019-04-23
Utbildning Utbildningsnivå inrikes/utrikes födda 2019-04-23
Energi Vindkraft 2019-04-16
Befolkning Medborgarskap, in- och utvandrare 2019-04-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-04-15
Snabbstatistik Varsel 2019-04-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-04-15
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-04-15
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-04-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2019-04-11
Snabbstatistik Fastighetspriser kvartal 1 2019-04-11
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-04-04
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2019-04-04
Näringsliv Hotellgäster fördelade per målgrupp 2019-04-04
Näringsliv Antal gästnätter på hotell, stugbyar, camping, vandrarhem SoL 2019-04-04
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2019-04-04
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2019-04-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-04-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-04-02
Hälsa och ohälsa Anmälda brott efter brottets art 2019-04-01
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2019-04-01
Näringsliv Företagskonkurser 2019-03-28
Näringsliv Företagskonkurser; kommunerna 2019-03-28
Näringsliv Företagskonkurser fördelade efter storleksklass 2019-03-28
Näringsliv Företagskonkurser med fördelning på branscher 2019-03-28
Infrastruktur Bredband via fiber 2019-03-28
Energi Nätanslutna solcellsanläggningar 2019-03-27
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2019-03-21
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2019-03-21
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2019-03-20
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-03-15
Snabbstatistik Varsel 2019-03-12
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-03-12
Arbete Långtidsarbetslöshet 2019-03-06
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-03-06
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-03-05
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2019-03-05
Energi Industrins energianvändning, län 2019-03-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-03-04
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2019-03-04
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2019-03-04
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år, kön 2019-02-26
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2019-02-26
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år, kommuner 2019-02-26
Geografi Areal och befolkningstäthet 2019-02-25
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2019-02-25
Befolkning Utrikes födda kvinnor och män 2019-02-25
Befolkning Inrikes flyttningar 2019-02-22
Befolkning Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2019-02-22
Befolkning Invandring och utvandring 2019-02-22
Befolkning Försörjningskvot 2019-02-22
Befolkning Befolkningsutveckling 1968 ff Norrbottens kommuner 2019-02-22
Befolkning Andel 65 år och äldre av befolkningen 2019-02-22
Befolkning Andel barn 0-15 år av befolkningen 2019-02-22
Befolkning Befolkningsförändring senaste året 2019-02-22
Befolkning Befolkningsförändring 25 år 2019-02-22
Befolkning Folkmängd 31 december; ålder 2019-02-21
Befolkning Befolkningsstruktur 2019-02-21
Snabbstatistik Befolkningssiffror kvartal 4 2019-02-21
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2019-02-20
Infrastruktur Personbilar i trafik 2019-02-20
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kvartal 4 2019-02-20
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kvartal 4 2019-02-20
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2019-02-18
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-02-18
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-02-12
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-02-12
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-02-12
Snabbstatistik Varsel 2019-02-12
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-02-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-02-05
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-02-04
Regional ekonomi Energisektorns andel av BRP 2019-02-01
Befolkning Medelinkomst 2019-01-31
Näringsliv Åkerarealens användning 2019-01-30
Näringsliv Jordbrukets djur 2019-01-30
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2019-01-22
Näringsliv Anställda och egna företagare, kommun 2019-01-22
Näringsliv Sysselsatta i turismberoende branscher 2019-01-22
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2019-01-22
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2019-01-22
Arbete Arbetspendling inom länet 2019-01-21
Arbete Arbetspendling till övriga län 2019-01-21
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2019-01-21
Arbete Öppet arbetslösa 2019-01-19
Arbete Sysselsatta i program 2019-01-16
Arbete Arbetslösa totalt 2019-01-16
Arbete Öppet arbetslösa 18-24 år 2019-01-16
Arbete Öppet arbetslösa efter kön 2019-01-16
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2019-01-16
Befolkning Föräldrapenning 2019-01-15
Befolkning Tillfällig föräldrapenning 2019-01-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2019-01-15
Infrastruktur Gods per flygplats 2019-01-15
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2019-01-14
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2019-01-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2019-01-14
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2019-01-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2019-01-14
Snabbstatistik Varsel 2019-01-14
Snabbstatistik Fastighetspriser 2019-01-14
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2019-01-11
Infrastruktur Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2019-01-03
Regional ekonomi Lönesumma dag- och nattbefolkning 2019-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2019-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2019-01-03
Regional ekonomi BRP per invånare, län 2018-12-17
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2018-12-17
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2018-12-17
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch 2018-12-17
Regional ekonomi BRP per sysselsatt bransch och sektor 2018-12-17
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2018-12-17
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter bransch 2018-12-17
Regional ekonomi Disponibel inkomst 2018-12-17
Regional ekonomi Kommunalskatt 2018-12-17
Regional ekonomi Skattekraft 2018-12-17
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2018-12-17
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2018-12-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2018-12-17
Utbildning Gymnasieexamen 2018-12-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2018-12-13
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2018-12-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2018-12-13
Snabbstatistik Varsel 2018-12-13
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2018-12-10
Näringsliv Antal arbetsställen med anställda 2018-12-10
Näringsliv Branschstruktur 2018-12-10
Näringsliv Arbetsställen efter kommun och näringsgren 2018-12-10
Energi Värmeverk, andelar efter produktionssätt 2018-12-07
Energi Värmeverk, GWh 2018-12-06
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter landområden 2018-12-04
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter omsättningsklass 2018-12-04
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-12-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2018-12-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2018-12-04
Energi Vattenkraftproduktion 2018-12-04
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2018-12-03

Energi

Elförbrukning i bostäder 2018-12-03

Energi

Elförbrukning per län 2018-12-03

Energi

Elförbrukning, slutliga användare 2018-12-03

Näringsliv

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018-12-03

Näringsliv

Sysselsatta per bransch 2018-12-03

Utbildning

Nationella prov åk 3 svenska 2018-11-30

Utbildning

Nationella prov åk 3 svenska som andra språk 2018-11-30

Utbildning

Nationella prov åk 3 matematik 2018-11-30

Arbete

Andel sysselsatta, ålder 2018-11-29

Arbete

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2018-11-29

Arbete

Antal förvärvsarbetande 2018-11-29

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-11-21

Snabbstatistik

Påbörjade bostadslägenheter kvartal 3 2018-11-19

Snabbstatistik

Färdigställda bostadslägenheter kvartal 3 2018-11-19

Snabbstatistik

Företagskonkurser 2018-11-19

Snabbstatistik

Varsel 2018-11-13

Snabbstatistik

Öppet arbetslösa 2018-11-13

Snabbstatistik

Arbetslösa i program 2018-11-13

Snabbstatistik

Arbetslösa totalt 2018-11-13

Snabbstatistik

Befolkningssiffror kvartal 3 2018-11-12

Snabbstatistik

Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2018-11-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade snöskotrar 2018-11-05

Snabbstatistik

Nyregistrerade personbilar 2018-11-02

Utbildning

Betyg årskurs 6 2018-10-25

Hälsa och ohälsa

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak 2018-10-24

Snabbstatistik

Passagerare per flygplats 2018-10-17

Politik

Kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

kvinnor och män i landstingsfullmäktige 2018-10-02

Politik

Valresultat landstingsvalet 2018-09-26

Politik

Valdeltagande kommunvalet 2018-09-26

Politik

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-09-25

Geografi

Markanvändningen 2018-09-24

Politik

Valresultat riksdagsvalet 2018-09-18

Snabbstatistik

Lönesummor, Örebro län och Gotlands län 2018-09-10
Samhällets service Avstånd till livsmedelsbutik 2018-05-03
Geografi Städer 2018-03-28

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

Arbete

15 största arbetsgivare Norrbottens kommuner 2018-02-07

Arbete

25 största arbetsgivarna 2018-02-06

 

F    
     
previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta