Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Värmlands län 375 344 323 344
Riket 385 376 335 365

Lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

255

213

192

217

2002

255

218

196

220

2003

262

226

206

228

2004

272

226

215

235

2005

283

243

222

246

2006

291

248

225

251

2007

305

257

234

262

2008

305

278

252

276

2009

311

285

267

285

2010

314

288

273

290

2011

316

300

276

296

2012

329

305

290

306

2013

328

304

291

306

2014

338

316

298

316

2015

351

327

301

323

2016

365

338

313

335

2017

375

344

323

344

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

380

367

325

356

2017

385

376

335

365

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

 

 

 

 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Värmlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

100

102

102

101

2003

103

106

107

105

2004

107

106

112

108

2005

111

114

116

113

2006

114

116

117

116

2007

120

121

122

121

2008

120

130

131

127

2009

122

134

139

132

2010

123

135

142

134

2011

124

141

144

137

2012

129

143

151

141

2013

129

143

152

141

2014

133

149

155

146

2015

138

153

157

149

2016

143

158

163

155

2017

147

161

169

159

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta