Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

412

241

481

587

729

2 450

Dorotea

383

211

475

695

804

2 568

Lycksele

2 244

1 161

2 770

3 058

2 995

12 228

Malå

547

299

608

813

855

3 122

Nordmaling

1 205

675

1 452

1 848

1 938

7 118

Norsjö

712

362

809

1 083

1 128

4 094

Robertsfors

1 200

563

1 468

1 789

1 742

6 762

Skellefteå

12 800

7 091

17 001

18 521

17 054

72 467

Sorsele

395

236

486

686

719

2 522

Storuman

938

547

1 168

1 578

1 681

5 912

Umeå

23 187

16 705

38 488

27 458

21 281

127 119

Vilhelmina

1 134

689

1 433

1 735

1 761

6 752

Vindeln

979

464

1 134

1 343

1 516

5 436

Vännäs

1 764

918

2 104

2 123

1 876

8 785

Åsele

421

280

530

728

860

2 819

Västerbottens län

48 321

30 442

70 407

64 045

56 939

270 154

Riket

1 934 106

1 042 729

2 707 418

2 510 221

2 035 711

10 230 185

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

16,8

9,8

19,6

24,0

29,8

100

Dorotea

14,9

8,2

18,5

27,1

31,3

100

Lycksele

18,4

9,5

22,7

25,0

24,5

100

Malå

17,5

9,6

19,5

26,0

27,4

100

Nordmaling

16,9

9,5

20,4

26,0

27,2

100

Norsjö

17,4

8,8

19,8

26,5

27,6

100

Robertsfors

17,7

8,3

21,7

26,5

25,8

100

Skellefteå

17,7

9,8

23,5

25,6

23,5

100

Sorsele

15,7

9,4

19,3

27,2

28,5

100

Storuman

15,9

9,3

19,8

26,7

28,4

100

Umeå

18,2

13,1

30,3

21,6

16,7

100

Vilhelmina

16,8

10,2

21,2

25,7

26,1

100

Vindeln

18,0

8,5

20,9

24,7

27,9

100

Vännäs

20,1

10,4

23,9

24,2

21,4

100

Åsele

14,9

9,9

18,8

25,8

30,5

100

Västerbottens län

17,9

11,3

26,1

23,7

21,1

100

Riket

18,9

10,2

26,5

24,5

19,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd 2018-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

412

241

481

587

729

2 450

Dorotea

383

211

475

695

804

2 568

Lycksele

2 244

1 161

2 770

3 058

2 995

12 228

Malå

547

299

608

813

855

3 122

Nordmaling

1 205

675

1 452

1 848

1 938

7 118

Norsjö

712

362

809

1 083

1 128

4 094

Robertsfors

1 200

563

1 468

1 789

1 742

6 762

Skellefteå

12 800

7 091

17 001

18 521

17 054

72 467

Sorsele

395

236

486

686

719

2 522

Storuman

938

547

1 168

1 578

1 681

5 912

Umeå

23 187

16 705

38 488

27 458

21 281

127 119

Vilhelmina

1 134

689

1 433

1 735

1 761

6 752

Vindeln

979

464

1 134

1 343

1 516

5 436

Vännäs

1 764

918

2 104

2 123

1 876

8 785

Åsele

421

280

530

728

860

2 819

Västerbottens län

48 321

30 442

70 407

64 045

56 939

270 154

Riket

1 934 106

1 042 729

2 707 418

2 510 221

2 035 711

10 230 185

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

16,8

9,8

19,6

24,0

29,8

100

Dorotea

14,9

8,2

18,5

27,1

31,3

100

Lycksele

18,4

9,5

22,7

25,0

24,5

100

Malå

17,5

9,6

19,5

26,0

27,4

100

Nordmaling

16,9

9,5

20,4

26,0

27,2

100

Norsjö

17,4

8,8

19,8

26,5

27,6

100

Robertsfors

17,7

8,3

21,7

26,5

25,8

100

Skellefteå

17,7

9,8

23,5

25,6

23,5

100

Sorsele

15,7

9,4

19,3

27,2

28,5

100

Storuman

15,9

9,3

19,8

26,7

28,4

100

Umeå

18,2

13,1

30,3

21,6

16,7

100

Vilhelmina

16,8

10,2

21,2

25,7

26,1

100

Vindeln

18,0

8,5

20,9

24,7

27,9

100

Vännäs

20,1

10,4

23,9

24,2

21,4

100

Åsele

14,9

9,9

18,8

25,8

30,5

100

Västerbottens län

17,9

11,3

26,1

23,7

21,1

100

Riket

18,9

10,2

26,5

24,5

19,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta