Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
Lönesumma per sysselsatt 2014. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 368 111
Uppsala län 324 98
Södermanlands län 311 94
Östergötlands län 325 98
Jönköpings län 308 93
Kronobergs län 316 95
Kalmar län 311 94
Gotlands län 260 78
Blekinge län 317 95
Skåne län 318 96
Hallands län 291 88
Västra Götalands län 331 100
Värmlands län 316 95
Örebro län 318 96
Västmanlands län 330 99
Dalarnas län 319 96
Gävleborgs län 319 96
Västernorrlands län 313 94
Jämtlands län 299 90
Västerbottens län 316 95
Norrbottens län 332 100
Riket 332 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta