Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2018-02-07
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2014 ff (hotell, stugbyar och vandrarhem). Västerbottens län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
201801 96 110 056 256 998 66 378 4 704 3 666 2 277 77 025
201712 97 105 753 249 493 66 484 2 629 2 244 2 603 73 960
201711 93 105 317 242 308 73 417 2 784 1 827 2 498 80 526
201710 93 107 348 242 450 76 350 3 521 2 010 2 616 84 497
201709 104 108 875 257 668 79 634 4 259 2 643 2 496 89 032
201708 107 112 405 271 070 95 057 7 025 7 822 3 551 113 455
201707 105 110 617 269 707 105 359 18 710 10 504 4 299 138 872
201706 105 104 725 248 955 73 404 5 065 8 907 4 380 91 756
201705 95 106 195 247 937 71 860 2 566 3 088 2 711 80 225
201704 104 110 278 265 384 82 509 3 914 1 954 2 126 90 503
201703 107 115 856 279 434 95 337 3 991 4 040 2 455 105 823
201702 104 105 719 253 135 82 109 4 914 4 508 2 017 93 548
201701 103 112 747 269 611 74 052 3 900 3 507 1 625 83 084
201612 97 106 281 265 849 68 240 2 413 2 289 1 366 74 308
201611 94 106 772 259 378 78 868 2 511 2 723 1 968 86 070
201610 130 81 569 298 500 60 633 8 257 2 456 660 72 006
201609 105 109 955 272 785 84 196 3 586 3 956 1 954 93 692
201608 110 116 731 296 782 92 348 8 626 8 305 2 467 111 746
201607 107 109 476 286 582 107 311 21 444 8 679 2 253 139 687
201606 103 104 890 261 163 69 705 5 448 8 166 1 854 85 173
201605 92 108 327 266 774 72 614 2 952 2 959 1 616 80 141
201604 101 111 578 284 457 83 059 3 473 1 799 1 745 90 076
201603 101 111 250 284 384 95 349 4 183 3 033 1 900 104 465
201602 90 100 314 255 350 85 996 5 106 3 087 1 859 96 048
201601 89 101 489 261 038 62 459 2 364 3 176 1 644 69 643
201512 91 97 565 254 888 63 576 2 538 2 175 1 564 69 853
201511 86 100 345 248 979 71 324 2 981 2 777 1 853 78 935
201510 91 106 451 266 130 81 247 3 416 2 101 2 227 88 991
201509 101 109 164 279 902 73 848 4 585 5 260 1 991 85 684
201508 103 113 728 293 704 86 786 8 504 9 464 2 383 107 137
201507 102 107 666 285 615 94 131 22 822 7 673 3 417 128 043
201506 101 103 518 265 137 70 473 6 345 6 703 1 855 85 376
201505 96 106 346 264 990 66 267 2 470 2 522 1 749 73 008
201504 98 108 469 275 423 66 908 3 412 2 305 1 377 74 002
201503 97 115 225 302 074 83 474 4 402 3 401 1 511 92 788
201502 93 101 504 255 658 69 084 5 460 3 773 1 651 79 968
201501 90 108 192 271 355 56 946 3 038 2 220 1 556 63 760
201412 89 99 869 255 879 55 634 2 352 1 854 1 393 61 233
201411 86 101 306 250 224 75 573 2 888 2 094 1 770 82 325
201410 88 106 678 264 740 80 677 3 666 2 243 2 013 88 599
201409 98 106 788 270 448 76 289 4 334 4 535 2 046 87 204
201408 100 105 914 275 592 76 826 9 023 7 912 1 791 95 552
201407 99 103 934 272 074 92 681 19 187 6 622 2 021 120 511
201406 96 99 755 257 358 65 068 6 278 6 599 3 884 81 829
201405 85 100 579 254 186 64 705 2 747 2 435 1 863 71 750
201404 90 104 723 269 060 69 682 2 931 2 253 1 506 76 372
201403 87 109 210 277 101 86 352 3 691 2 480 2 240 94 763
201402 82 94 302 240 671 68 124 3 711 2 246 1 471 75 552
201401 80 101 109 260 287 58 484 2 516 2 472 1 317 64 789

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta