Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2017

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Folk- o grundskola

5 324

8,8

1 273

16,4

241 018

12,1

114 995

19,4

Gymn högst 2 år

16 627

27,6

1 397

18,0

501 849

25,1

121 946

20,6

Gymn mer än 2 år

16 398

27,2

1 020

13,1

514 620

25,8

83 155

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

9 137

15,2

1 144

14,7

302 800

15,2

86 566

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

11 394

18,9

1 860

24,0

400 992

20,1

121 757

20,6

Forskarutbildning

1 137

1,9

453

5,8

24 492

1,2

13 223

2,2

Uppgift saknas

258

0,4

611

7,9

9 867

0,5

50 364

8,5

Befolkning 25-64 år

60 275

100

7 758

100

1 995 638

100

592 006

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Folk- o grundskola

3 154

5,6

1 490

18,2

138 107

7,2

115 863

19,6

Gymn högst 2 år

12 030

21,5

1 269

15,5

384 698

20,1

105 865

17,9

Gymn mer än 2 år

12 076

21,6

904

11,0

443 758

23,2

82 261

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

8 884

15,9

1 096

13,4

310 657

16,3

83 266

14,1

Eftergymn 3 år eller mer

18 728

33,4

2 553

31,1

607 553

31,8

160 224

27,1

Forskarutbildning

941

1,7

331

4,0

17 740

0,9

9 750

1,7

Uppgift saknas

204

0,4

554

6,8

6 702

0,4

33 423

5,7

Befolkning 25-64 år

56 017

100

8 197

100

1 909 215

100

590 652

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta