Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2017-03-22
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2016

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

5 541

9,2

1 176

16,2

249 133

12,5

108 389

19,5

Gymn högst 2 år

17 129

28,6

1 314

18,1

514 897

25,9

116 883

21,0

Gymn mer än 2 år

15 652

26,1

975

13,4

495 895

25,0

80 085

14,4

Eftergymn mindre än 3 år

9 098

15,2

1 062

14,6

299 456

15,1

80 324

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

11 159

18,6

1 791

24,6

393 569

19,8

114 604

20,6

Forskarutbildning

1 130

1,9

431

5,9

24 547

1,2

12 563

2,3

Uppgift saknas

233

0,4

523

7,2

9 215

0,5

43 412

7,8

Befolkning 25-64 år

59 942

100

7 272

100

1 986 712

100

556 260

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal        

Procent

Folk- o grundskola

3 228

5,8

1 429

18,5

143 972

7,6

112 438

20,0

Gymn högst 2 år

12 617

22,7

1 214

15,7

401 982

21,1

102 812

18,3

Gymn mer än 2 år

11 702

21,0

870

11,3

432 953

22,8

79 977

14,2

Eftergymn mindre än 3 år

8 786

15,8

1 051

13,6

308 347

16,2

78 457

13,9

Eftergymn 3 år eller mer

18 259

32,8

2 411

31,2

590 754

31,1

151 477

26,9

Forskarutbildning

923

1,7

322

4,2

17 314

0,9

9 203

1,6

Uppgift saknas

187

0,3

431

5,6

6 303

0,3

28 766

5,1

Befolkning 25-64 år

55 702

100

7 728

100

1 901 625

100

563 130

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta