Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 918

8,1

1 440

16,7

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

15 541

25,6

1 471

17,0

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

17 752

29,3

1 189

13,8

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

9 161

15,1

1 272

14,7

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

11 843

19,5

1 999

23,1

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

1 107

1,8

483

5,6

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

314

0,5

784

9,1

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

60 636

100

8 638

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

2 914

5,2

1 603

17,7

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

10 729

19,1

1 340

14,8

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

12 709

22,7

1 076

11,9

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

8 854

15,8

1 197

13,2

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

19 677

35,1

2 802

30,9

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

985

1,8

382

4,2

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

235

0,4

675

7,4

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

56 103

100

9 075

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 918

8,1

1 440

16,7

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

15 541

25,6

1 471

17,0

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

17 752

29,3

1 189

13,8

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

9 161

15,1

1 272

14,7

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

11 843

19,5

1 999

23,1

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

1 107

1,8

483

5,6

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

314

0,5

784

9,1

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

60 636

100

8 638

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 914

5,2

1 603

17,7

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

10 729

19,1

1 340

14,8

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

12 709

22,7

1 076

11,9

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

8 854

15,8

1 197

13,2

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

19 677

35,1

2 802

30,9

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

985

1,8

382

4,2

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

235

0,4

675

7,4

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

56 103

100

9 075

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta