Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västra Götalands län

Riket            

Västra Götalands län

Riket

Areella

34 941

246 129

17,0

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

10 612

60 597

5,2

4,6

Byggindustri

17 618

110 285

8,6

8,4

Handel

24 412

142 501

11,8

10,8

Hotell och restaurang

5 685

35 803

2,8

2,7

Transport och kommunikation

5 663

33 023

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

58 510

370 534

28,4

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

15 795

104 099

7,7

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

32 775

213 785

15,9

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

206 011

1 316 756

100

100

Näringsgren okänd

1 100

7 323

 

 

Totalt

207 111

1 324 079

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta