Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västra Götalands län

Riket            

Västra Götalands län

Riket

Areella

35 225

247 678

17,3

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

10 672

60 603

5,3

4,7

Byggindustri

17 378

108 293

8,6

8,3

Handel

24 598

143 297

12,1

11,0

Hotell och restaurang

5 567

35 191

2,7

2,7

Transport och kommunikation

5 549

32 419

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

56 666

360 715

27,9

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

15 552

103 201

7,7

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

31 865

209 659

15,7

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

203 072

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

1 190

8 419

 

 

Totalt

204 262

1 309 475

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta