Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

4 405

3 172

20 557

14 439

EU

5 230

16 888

28 710

101 194

Övriga Europa

1 268

1 487

6 483

7 429

Fjärran Östern

1 519

3 983

7 628

21 002

Övriga Asien

932

1 009

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

1 520

3 272

8 102

18 521

Sydamerika

468

187

2 045

985

Afrika

513

260

2 451

1 309

Samtliga

7 621

20 105

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

57,8

15,8

50,1

12,0

EU

68,6

84,0

69,9

84,0

Övriga Europa

16,6

7,4

15,8

6,2

Fjärran Östern

19,9

19,8

18,6

17,4

Övriga Asien

12,2

5,0

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

19,9

16,3

19,7

15,4

Sydamerika

6,1

0,9

5,0

0,8

Afrika

6,7

1,3

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Västra Götalands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

4478

4402

4428

4303

4339

4 356

4 405

62

59

59

57

57

58

58

EU

4682

5004

5012

5158

5235

5 123

5 230

65

67

67

69

69

68

69

Övriga Europa

1261

1230

1222

1238

1264

1 294

1 268

18

16

16

17

17

17

17

Fjärran Östern

1374

1444