Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

4 356

3 133

20 712

14 579

EU

5 123

16 662

28 897

102 093

Övriga Europa

1 294

1 423

6 531

7 151

Fjärran Östern

1 550

4 052

7 647

21 204

Övriga Asien

944

1 017

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

1 500

3 232

8 104

18 726

Sydamerika

450

205

2 094

967

Afrika

506

256

2 420

1 308

Samtliga

7 505

19 899

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

58,0

15,7

51,4

12,2

EU

68,3

83,7

71,7

85,4

Övriga Europa

17,2

7,2

16,2

6,0

Fjärran Östern

20,7

20,4

19,0

17,7

Övriga Asien

12,6

5,1

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

20,0

16,2

20,1

15,7

Sydamerika

6,0

1,0

5,2

0,8

Afrika

6,7

1,3

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Västra Götalands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

4479

4478

4402

4428

4303

4339

4 356

62

62

59

59

57

57

58

EU

4808

4682

5004

5012

5158

5235

5 123

67

65

67

67

69

69

68

Övriga Europa

1264

1261

1230

1222

1238

1264

1 294

18

18

16

16

17

17

17

Fjärran Östern

1325

1374

1444

1518

1527

1546

1 550

18

19

19

20

20

20

21

Övriga Asien

803

769

840

901

945

904

944

11

11

11

12

13

12

13

Nord- och Centralamerika

1297

1319

1375

1399

1448

1534

1 500

18

18

18

19

19

20

20

Sydamerika

422

431

471

475

473

458

450

6

6

6

6

6

6

6

Afrika

516

516

519

557

541

552

506

7

7

7

7

7

7

7

Samtliga

7215

7201

7459

7516

7501

7617

7 505

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

3299

3179

3191

3161

3066

3031

3 133

22

21

19

18

16

16

16

EU

11364

11722

13523

14636

15482

16368

16 662

76

78

80

81

83

84

84

Övriga Europa

1326

1339

1326

1246

1279

1381

1 423

9

9

8

7

7

7

7

Fjärran Östern

3385

3399

3534

3625

3798

3906

4 052

23

23

21

20

20

20

20

Övriga Asien

907

928

950

938

1018

999

1 017

6

6

6

5

5

5

5

Nord- och Centralamerika

3318

3182

3345

3396

3315

3285

3 232

22

21

20

19

18

17

16

Sydamerika

201

207

203

194

199

189

205

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

203

209

207

208

221

259

256

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

14899

15088

16865

17980

18675

19523

19 899

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta