Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Lönesumma dag- och nattbefolkn…

Lönesumma dag- och nattbefolkning

Senast uppdaterad 2018-02-19
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (KU) baserad på sysselsatt natt- respektive dagbefolkning 16+ år. I tabellen redovisas även länens självförsörjningskvot som är uträknad genom att ta lönesumma för dagbefolkningen dividerad med lönesumma för nattbefolkningen. Ett län med exakt samma lönesumma för dag- respektive nattbefolkning får 1 i självförsörjningskvot.

Lönesumma dag- och nattbefolkning skiljer sig från tabell "Lönesumma per sysselsatt" där även beräkningar görs för svarta löner samt under- och överåriga arbetstagare.

Lönesumma dag- och nattbefolkning per sysselsatt 2016. Tusental kronor

Region Dagbefolkning lönesumma per sysselsatt*, tusental kr Nattbefolkning lönesumma per sysselsatt*, tusental kr Själv- försörjnings- kvot
Stockholms län 390 386 0,99
Uppsala län 327 339 1,04
Södermanlands län 306 319 1,04
Östergötlands län 327 327 1,00
Jönköpings län 312 311 1,00
Kronobergs län 315 309 0,98
Kalmar län 301 302 1,00
Gotlands län 276 276 1,00
Blekinge län 317 317 1,00
Skåne län 328 328 1,00
Hallands län 303 327 1,08
Västra Götalands län 334 331 0,99
Värmlands län 305 305 1,00
Örebro län 316 316 1,00
Västmanlands län 330 333 1,01
Dalarnas län 309 309 1,00
Gävleborgs län 310 311 1,00
Västernorrlands län 316 315 1,00
Jämtlands län 283 284 1,01
Västerbottens län 310 310 1,00
Norrbottens län 323 321 0,99
Riket 339 337 0,99
Källa: Statistiska centralbyrån