Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Lönesumma dag- och nattbefolkn…

Lönesumma dag- och nattbefolkning

Senast uppdaterad 2017-01-09
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (KU) baserad på sysselsatt natt- respektive dagbefolkning 16+ år. I tabellen redovisas även länens självförsörjningskvot som är uträknad genom att ta lönesumma för dagbefolkningen dividerad med lönesumma för nattbefolkningen. Ett län med exakt samma lönesumma för dag- respektive nattbefolkning får 1 i självförsörjningskvot.

Lönesumma dag- och nattbefolkning skiljer sig från tabell "Lönesumma per sysselsatt" där även beräkningar görs för svarta löner samt under- och överåriga arbetstagare.

Lönesumma dag- och nattbefolkning per sysselsatt 2015. Tusental kronor

Region Dagbefolkning lönesumma per sysselsatt*, tusental kr Nattbefolkning lönesumma per sysselsatt*, tusental kr Själv- försörjnings- kvot
Stockholms län 379 376 1,01
Uppsala län 319 331 1,04
Södermanlands län 299 312 1,04
Östergötlands län 320 320 1,00
Jönköpings län 304 303 1,00
Kronobergs län 306 302 0,99
Kalmar län 294 296 1,01
Gotlands län 268 271 1,01
Blekinge län 311 311 1,00
Skåne län 319 320 1,00
Hallands län 295 318 1,08
Västra Götalands län 326 323 0,99
Värmlands län 297 298 1,00
Örebro län 309 309 1,00
Västmanlands län 323 326 1,01
Dalarnas län 301 301 1,00
Gävleborgs län 303 304 1,00
Västernorrlands län 308 308 1,00
Jämtlands län 273 276 1,01
Västerbottens län 303 303 1,00
Norrbottens län 317 316 1,00
Riket 330 329 1,00
Källa: Statistiska Centralbyrån