Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Medellivslängd

Medellivslängd

Senast uppdaterad 2020-03-19
Förklaring
Den återstående medellivslängden utgörs av antalet år som i genomsnitt återstår att leva för en person i en viss ålder. Återstående medellivslängden vid födelsen kallas kortare för medellivslängden.
PDF
Diagram nuläge

Medellivslängden för män är högst i Hallands län, 81,9 år och lägst i Norrbottens län med 79,5 år. Genomsnittet för riket är 81 år. Medellivslängden för kvinnor är högst i Hallands län, 85 år och lägst i Västernorrlands län och Norrbottens län med 83,2 år. Genomsnittet för riket är 84,2 år. I Gotlands län är medellivslängden för kvinnor 84,3 år och för män 80,6 år.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Medellivslängd vid födelsen 2015-2019. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,8 81,3
Uppsala län 84,9 81,5
Södermanlands län 83,7 80,1
Östergötlands län 84,3 81,1
Jönköpings län 84,7 81,2
Kronobergs län 84,6 81,7
Kalmar län 84,1 80,5
Gotlands län 84,3 80,6
Blekinge län 83,7 80,3
Skåne län 84,3 80,8
Hallands län 85,0 81,9
Västra Götalands län 84,1 80,7
Värmlands län 84,0 80,0
Örebro län 84,2 80,0
Västmanlands län 84,0 80,3
Dalarnas län 84,1 80,6
Gävleborgs län 83,3 79,8
Västernorrlands län 83,2 79,7
Jämtlands län 83,7 80,2
Västerbottens län 83,8 80,5
Norrbottens län 83,2 79,5
Riket 84,2 81,0

Medellivslängd 1966-2019. Antal år

         

Tidsperiod

Kvinnor

Män

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

1966-1970

76,7

76,8

71,6

71,9

1971-1975

77,8

77,7

71,5

72,1

1976-1980

78,1

78,5

72,7

72,4

1981-1985

80,2

79,5

74,5

73,6

1986-1990

80,3

80,2

73,8

74,4

1991-1995

80,9

81,0

75,3

75,6

1996-2000

81,0

81,8

75,8

76,9

2001-2005

81,8

82,4

77,8

78,0

2006-2010

83,7

83,2

79,3

79,1

2007-2011

83,7

83,4

79,4

79,4

2008-2012

83,3

83,4

79,5

79,5

2009-2013

82,9

83,6

79,5

79,7

2010-2014

82,9

83,7

79,9

79,9

2011-2015

82,9

83,8

79,8

80,1

2012-2016

83,1

83,9

79,9

80,2

2013-2017

83,6

84,0

80,2

80,4

2014-2018

84,2

84,1

80,4

80,6

2015-2019

84,3

84,2

80,6

81,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av medellivslängd 1966-2019. Index perioden 1966/1970=100

         

Tidsperiod

Kvinnor. Index år 1966-1970=100

Män. Index år 1966-1970=100

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

1966-1970

100

100

100

100

1971-1975

101

101

100

100

1976-1980

102

102

102

101

1981-1985

104

104

104

102

1986-1990

105

104

103

103

1991-1995

105

105

105

105

1996-2000

106

107

106

107

2001-2005

107

107

109

108

2006-2010

109

108

111

110

2007-2011

109

108

111

110

2008-2012

109

109

111

111

2009-2013

108

109

111

111

2010-2014

108

109

112

111

2011-2015

108

109

112

111

2012-2016

108

109

112

112

2013-2017

109

109

112

112

2014-2018

110

109

112

112

2015-2019

110

110

113

113

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta