Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Gotland

4 476

4 711

93

1 465

6 269

23,4

Gotlands län

4 476

4 711

93

1 465

6 269

23,4

Riket

678 134

965 068

19 399

281 365

1 265 832

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gotland 23,5 23,5 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6 23,4 23,4
Gotlands län 23,5 23,5 23,2 23,4 23,7 23,5 23,7 23,6 23,4 23,4
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2019. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gotland 100 100 99 99 101 100 101 100 100 100
Gotlands län 100 100 99 99 101 100 101 100 100 100
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta