Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Snabbstatistik // Arbetslösa totalt

Arbetslösa totalt

Senast uppdaterad 2019-12-12
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram Gotlands län, månadsvis

                         

Kommun/ Region      

2019

Jan    

Feb    

Mars  

April  

Maj    

Juni  

Juli  

Aug    

Sept  

Okt    

Nov    

Dec    

Gotland

1 751

1 766

1 744

1 627

1 479

1 339

1311

1410

1570

1638

1675

1720

Gotlands län

1 751

1 766

1 744

1 627

1 479

1 339

1311

1410

1570

1638

1675

1720

Riket

349375

348373

344826

337350

331098

336578

344089

349724

353499

357621

363950

373595

Länet, index riket=100

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region        

2018

Jan    

Feb    

Mars  

April  

Maj    

Juni  

Juli  

Aug    

Sept  

Okt    

Nov    

Dec    

Gotland

1 897

1 875

1 736

1 592

1 428

1 148

1 119

1 310

1 457

1 480

1 525

1 615

Gotlands län

1 897

1 875

1 736

1 592

1 428

1 148

1 119

1 310

1 457

1 480

1 525

1 615

Riket

369808

365975

359281

350246

337910

336447

338930

341982

342750

340622

339277

344413

Länet,index riket=100

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta