Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Hallands län

Riket              

Hallands län

Riket

Areella

8 722

247 678

20,6

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

2 265

60 603

5,4

4,7

Byggindustri

3 946

108 293

9,3

8,3

Handel

5 185

143 297

12,3

11,0

Hotell och restaurang

1 086

35 191

2,6

2,7

Transport och kommunikation

941

32 419

2,2

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

11 219

360 715

26,5

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

3 158

103 201

7,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

5 789

209 659

13,7

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

42 311

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

274

8 419

 

 

Totalt

42 585

1 309 475

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta