Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

876

521

20 712

14 579

EU

1 228

3 722

28 897

102 093

Övriga Europa

246

267

6 531

7 151

Fjärran Östern

279

833

7 647

21 204

Övriga Asien

155

181

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

260

558

8 104

18 726

Sydamerika

78

37

2 094

967

Afrika

89

40

2 420

1 308

Samtliga

1 615

4 243

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

54,2

12,3

51,4

12,2

EU

76,0

87,7

71,7

85,4

Övriga Europa

15,2

6,3

16,2

6,0

Fjärran Östern

17,3

19,6

19,0

17,7

Övriga Asien

9,6

4,3

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

16,1

13,2

20,1

15,7

Sydamerika

4,8

0,9

5,2

0,8

Afrika

5,5

0,9

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret        

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Hallands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

851

846

846

839

845

865

876

60

59

56

56

56

56

54

EU

1 067

1 066

1 151

1 145

1 147

1 176

1 228

75

75

77

77

75

76

76

Övriga Europa

251

250

234

230

238

237

246

18

18

16

15

16

15

15

Fjärran Östern

254

249

237

277

280

299

279

18

17

16

19

18

19

17

Övriga Asien

137

138

135

142

142

151

155

10

10

9

10

9

10

10

Nord- och Centralamerika

212

229

225

240

258

250

260

15

16

15

16

17

16

16

Sydamerika

86

80

84

79

73

80

78

6

6

6

5

5

5

5

Afrika

88

95

86

93

90

102

89

6

7

6

6

6

7

6

Samtliga

1 429

1 426

1 500

1 490

1 520

1 547

1 615

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

572

551

561

545

514

505

521

18

17

15

14

13

12

12

EU

2 622

2 696

3 122

3 355

3 463

3 758

3 722

81

82

85

86

86

88

88

Övriga Europa

250

234

236

249

258

272

267

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

666

695

712

715

779

809

833

21

21

19

18

19

19

20

Övriga Asien

171

160

156

156

174

186

181

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

596

562

608

622

608

534

558

18

17

16

16

15

13

13

Sydamerika

32

39

37

37

30

35

37

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

26

30

30

31

32

41

40

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

3 237

3 276

3 690

3 879

4 037

4 253

4 243

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Hallands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Norden

851

846

846

839

845

865

876

60

59

56

56

56

56

54

EU

1 067

1 066

1 151

1 145

1 147

1 176

1 228

75

75

77

77

75

76

76

Övriga Europa

251

250

234

230

238

237

246

18

18

16

15

16

15

15

Fjärran Östern

254

249

237

277

280

299

279

18

17

16

19

18

19

17

Övriga Asien

137

138

135

142

142

151

155

10

10

9

10

9

10

10