Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Av de 5712 som invandrade till Norrbottens län under 2018 var 20,5 procent afganer, 10,5 procent syrianer, 8,9 procent eritreaner och 8,6 procent var svenskar som återvände från andra länder. 46 procent av de 688 personer som utvandrade från Norrbottens län hade svenskt medborgarskap och 20,6 procent var finländare.

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Norrbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

597

20,5

7,3

 

Sverige

317

46,1

48,7

Syrien

307

10,5

10,5

 

Finland

142

20,6

4,3

Eritrea

261

8,9

2,9

 

Kina

21

3,1

2,0

Sverige

252

8,6

13,7

 

Norge

20

2,9

3,1

Finland

188

6,4

1,9

 

Nordamerika

17

2,5

1,9

Irak

156

5,3

3,0

 

Tyskland

16

2,3

2,9

Europa utom EU28 och Norden

120

4,1

7,5

 

Europa utom EU28 och Norden

13

1,9

2,3

Somalia

89

3,0

2,1

 

Polen

8

1,2

3,7

Iran

53

1,8

1,9

 

Indien

8

1,2

3,5

Tyskland

46

1,6

1,8

 

Somalia

7

1,0

0,4

Indien

41

1,4

5,5

 

Storbritannien och Nordirland

6

1

1,6

Norge

34

1,2

1,5

 

Syrien

5

0,7

0,8

Storbritannien och Nordirland

32

1,1

1,6

 

Danmark

4

0,6

3,6

Polen

31

1,1

2,9

 

Rumänien

2

0,3

1,1

Kina

28

1,0

2,2

 

Sydamerika

2

0,3

0,9

Rumänien

26

0,9

1,7

 

Iran

2

0,3

0,5

Sydamerika

23

0,8

1,5

 

Island

0

0,0

0,8

Nordamerika

16

0,5

1,9

 

Eritrea

0

0

0,1

Danmark

13

0,4

1,4

 

Afghanistan

0

0

0,2

Island

5

0

0,4

 

Irak

0

0

0,9

Oceanien

3

0,1

0,3

 

Oceanien

0

0

0,5

Statslös

22

0,8

1,5

 

Statslös

0

0

0,2

Okänt

5

0,2

0,3

 

Okänt

1

0,1

0,2

Övriga

571

19,6

24,7

 

Övriga

97

14,1

15,8

Samtliga                                  

2 919

100,0

100

 

Samtliga                                  

688

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta