Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arjeplog

151

152

1 338

1 456

11,3

10,4

Arvidsjaur

289

294

3 101

3 233

9,3

9,1

Boden

1 377

1 318

13 801

14 263

10,0

9,2

Gällivare

871

747

8 515

9 115

10,2

8,2

Haparanda

2 206

1 862

4 731

5 054

46,6

36,8

Jokkmokk

323

306

2 423

2 578

13,3

11,9

Kalix

1 003

725

7 827

8 231

12,8

8,8

Kiruna

1 466

1 239

11 005

11 987

13,3

10,3

Luleå

4 441

4 174

38 107

39 725

11,7

10,5

Pajala

540

355

2 817

3 222

19,2

11,0

Piteå

1 416

1 339

20 916

21 200

6,8

6,3

Älvsbyn

393

423

3 955

4 185

9,9

10,1

Överkalix

197

174

1 571

1 731

12,5

10,1

Övertorneå

726

479

2 091

2 319

34,7

20,7

Norrbottens län

15 399

13 587

122 198

128 299

12,6

10,6

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta