Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2019-01-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2018

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Arvidsjaur 52 679 3,4
Gällivare 20 377 1,3
Kiruna 276 929 17,8
Luleå 1 201 175 77,1
Pajala 6 161 0,4
Norrbottens län 1 557 321 100
Passagerare per flygplats 2000-2018

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2000 30 465 51 104 175 898 977 449 2 145 1 234 916
2001 32 857 46 540 180 954 978 254 2 683 1 241 288
2002 32 970 32 499 174 993 894 495 2 668 1 137 625
2003 39 874 35 391 160 353 847 233 2 755 1 085 606
2004 47 638 42 272 149 175 899 345 4 354 1 142 784
2005 45 759 41 849 166 230 902 176 3 153 1 159 167
2006 48 348 42 062 171 530 913 381 2 978 1 178 299
2007 50 381 51 637 191 857 930 169 2 456 1 226 500
2008 57 381 38 942 207 431 995 300 2 749 1 301 803
2009 42 664 36 836 186 060 953 556 2 672 1 221 788
2010 42 494 34 106 199 146 979 135 2 651 1 257 532
2011 49 320 42 195 164 142 1 066 485 3 333 1 325 475
2012 48 391 42 351 198 073 1 089 982 6 544 1 385 341
2013 51 029 40 046 226 003 1 105 881 4 782 1 427 741
2014 50 936 40 908 269 884 1 138 846 6 365 1 506 939
2015 51 173 36 381 257 561 1 177 131 4 701 1 526 947
2016 56 940 34 286 260 318 1 197 014 5 914 1 554 472
2017 57 760 26 708 276 144 1 203 013 6 480 1 570 105
2018 52 679 20 377 276 929 1 201 175 6 161 1 557 321
Utveckling av passagerare per flygplats 2000-2018. Index år 2000=100

År Arvidsjaur Gällivare Kiruna Luleå Pajala Totalt Norrbottens län
2000 100 100 100 100 100 100
2001 108 91 103 100 125 101
2002 108 64 99 92 124 92
2003 131 69 91 87 128 88
2004 156 83 85 92 203 93
2005 150 82 95 92 147 94
2006 159 82 98 93 139 95
2007 165 101 109 95 114 99
2008 188 76 118 102 128 105
2009 140 72 106 98 125 99
2010 139 67 113 100 124 102
2011 162 83 93 109 155 107
2012 159 83 113 112 305 112
2013 168 78 128 113 223 116
2014 167 80 153 117 297 122
2015 168 71 146 120 219 124
2016 187 67 148 122 276 126
2017 190 52 157 123 302 127
2018 173 40 157 123 287 126

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta