Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Regional ekonomi // Disponibel inkomst per invånar…

Disponibel inkomst per invånare

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Disponibel inkomst visar hur mycket hushållen kan använda för privat konsumtion, t.ex. boende, livsmedel, kläder och transporter. För att beräkna disponibel inkomst dras skatten bort från inkomsten och olika typer av bidrag läggs till (barnbidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, etc.).
PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens län är den disponibla inkomsten 193 000 kronor i genomsnitt. Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Högst är den disponibla inkomsten i Gällivare kommun med 214 000 kronor och lägst i Haparanda kommun med 168 000 kronor per invånare.

Disponibel inkomst per invånare 2016 tusental kronor

Kommun/Region Disponibel inkomst per invånare, tusental kr
Arjeplog 200
Arvidsjaur 190
Boden 196
Gällivare 214
Haparanda 168
Jokkmokk 189
Kalix 193
Kiruna 213
Luleå 208
Pajala 178
Piteå 203
Älvsbyn 186
Överkalix 196
Övertorneå 179
Norrbottens län 193
Riket 201
Disponibel inkomst per invånare 2005-2016, tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arjeplog 140 137 142 153 157 167 171 178 182 189 196 200
Arvidsjaur 194 137 143 151 156 160 169 176 181 185 188 190
Boden 132 137 144 153 158 165 171 177 182 188 193 196
Gällivare 133 145 155 163 169 181 190 198 206 216 214 214
Haparanda 131 120 127 132 134 139 146 152 158 163 167 168
Jokkmokk 122 132 140 146 151 156 163 172 179 183 186 189
Kalix 121 135 143 150 154 160 169 176 179 187 192 193
Kiruna 132 147 157 167 174 183 191 200 202 210 212 213
Luleå 129 140 150 159 164 170 178 186 190 199 203 208
Pajala 118 128 135 144 144 153 163 173 180 188 181 178
Piteå 139 139 148 156 162 170 178 185 189 195 200 203
Älvsbyn 133 132 139 148 149 158 164 172 174 183 186 186
Överkalix 126 129 137 144 146 154 162 171 182 184 191 196
Övertorneå 138 127 133 141 141 148 158 164 168 176 178 179
Norrbottens län 133 138 147 155 160 168 175 183 188 195 198 193
Riket 139 146 156 164 170 176 183 189 194 199 204 201
Disponibel inkomst per invånare 2005-2016. Index 2004=100

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arjeplog 100 98 101 109 112 119 122 127 130 135 140 143
Arvidsjaur 100 71 74 78 80 82 87 91 93 95 97 98
Boden 100 104 109 116 120 125 130 134 138 142 146 148
Gällivare 100 109 117 123 127 136 143 149 155 162 161 161
Haparanda 100 92 97 101 102 106 111 116 121 124 127 128
Jokkmokk 100 108 115 120 124 128 134 141 147 150 152 155
Kalix 100 112 118 124 127 132 140 145 148 155 159 160
Kiruna 100 111 119 127 132 139 145 152 153 159 161 161
Luleå 100 109 116 123 127 132 138 144 147 154 157 161
Pajala 100 108 114 122 122 130 138 147 153 159 153 151
Piteå 100 100 106 112 117 122 128 133 136 140 144 146
Älvsbyn 100 99 105 111 112 119 123 129 131 138 140 140
Överkalix 100 102 109 114 116 122 129 136 144 146 152 156
Övertorneå 100 92 96 102 102 107 114 119 122 128 129 130
Norrbottens län 100 104 111 117 120 126 132 138 141 147 149 145
Riket 100 105 112 118 122 127 132 136 140 143 147 145

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta