Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-16
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2018

Kommun/Region Investeringar, tusen kronor Investeringar per invånare, kr
Arjeplog 20 457 7 322
Arvidsjaur 29 642 4 680
Boden 283 310 10 095
Gällivare 650 827 36 916
Haparanda 48 509 4 957
Jokkmokk 38 717 7 742
Kalix 92 974 5 790
Kiruna 398 368 17 326
Luleå 691 127 8 880
Pajala 18 990 3 145
Piteå 223 092 5 297
Älvsbyn 22 976 2 823
Överkalix 11 634 3 523
Övertorneå 28 929 6 560
Norrbottens län 2 559 552 10 218
Riket 72 702 340 7 107

Primärkommunala investeringar 2011-2018

                 

Kommun/Region

Investeringar, tusental kronor

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Arjeplog

10 921

45 365

12 362

16 686

9 027

8 128

11 644

20 457

Arvidsjaur

11 008

13 400

13 721

13 661

22 182

38 281

21 635

29 642

Boden

117 255

138 965

138 518

175 396

172 115

150 971

207 336

283 310

Gällivare

40 672

78 841

116 049

70 220

235 497

311 221

428 700

650 827

Haparanda

33 576

29 227

61 365

42 199

38 991

39 182

43 688

48 509

Jokkmokk

23 843

25 074

31 018

20 099

19 765

26 139

46 194

38 717

Kalix

94 537

112 593

98 503

75 000

72 933

81 295

71 161

92 974

Kiruna

197 842

202 092

157 992

244 681

308 624

317 194

289 624

398 368

Luleå

487 270

805 357

727 642

603 122

586 365

652 299

782 364

691 127

Pajala

23 897

18 534

25 328

19 876

14 654

24 542

18 529

18 990

Piteå

139 189

127 654

158 780

338 443

325 694

173 913

173 878

223 092

Älvsbyn

33 316

41 377

22 881

14 460

19 781

10 403

28 192

22 976

Överkalix

13 332

11 624

16 531

7 422

10 399

16 590

12 220

11 634

Övertorneå

19 413

18 293

24 625

24 424

25 476

17 477

16 111

28 929

Norrbottens län

1 246 071

1 668 396

1 605 315

1 641 265

1 861 503

1 867 635

2 151 276

2 559 552

Riket

39 543 310

43 210 818

43 875 357

48 283 199

48 605 025

52 926 945

62 235 130

72 702 340

Kommun/Region

Investeringar per invånare, kr

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Arjeplog

3 507

14 854

4 148

5 740

3 127

2 826

4 128

7 322

Arvidsjaur

1 695

2 072

2 120

2 107

3 428

5 942

3 359

4 680

Boden

4 242

5 035

4 976

6 290

6 166

5 384

7 357

10 095

Gällivare

2 219

4 307

6 328

3 852

12 994

17 332

24 050

36 916

Haparanda

3 344

2 951

6 207

4 317

3 966

3 972

4 456

4 957

Jokkmokk

4 658

4 930

6 123

3 952

3 897

5 120

9 092

7 742

Kalix

5 698

6 816

6 011

4 599

4 489

5 011

4 401

5 790

Kiruna

8 614

8 797

6 811

10 528

13 315

13 692

12 529

17 326

Luleå

6 547

10 752

9 653

7 939

7 706

8 497

10 099

8 880

Pajala

3 811

2 952

4 021

3 153

2 366

4 013

3 037

3 145

Piteå

3 400

3 108

3 847

8 154

7 839

4 150

4 122

5 297

Älvsbyn

4 037

5 046

2 801

1 770

2 417

1 270

3 407

2 823

Överkalix

3 757

3 324

4 811

2 177

3 063

4 911

3 629

3 523

Övertorneå

4 036

3 833

5 229

5 184

5 535

3 855

3 612

6 560

Norrbottens län

5 013

6 710

6 436

6 565

7 454

7 454

8 561

10 218

Riket

4 170

4 522

4 549

4 953

4 934

5 295

6 150

7 107

Källa: Statistiska centralbyrån

Primärkommunala investeringar 2011-2018. Index år 2011=100

                 

Kommun/Region

Investeringar totalt. Index år 2011=100

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Arjeplog

100

415

113

153

83

74

107

187

Arvidsjaur

100

122

125

124

202

348

197

269

Boden

100

119

118

150

147

129

177

242

Gällivare

100

194

285

173

579

765

1 054

1 600

Haparanda

100

87

183

126

116

117

130

144

Jokkmokk

100

105

130

84

83

110

194

162

Kalix

100

119

104

79

77

86

75

98

Kiruna

100

102

80

124

156

160

146

201

Luleå

100

165

149

124

120

134

161

142

Pajala

100

78

106

83

61

103

78

79

Piteå

100

92

114

243

234

125

125

160

Älvsbyn

100

124

69

43

59

31

85

69

Överkalix

100

87

124

56

78

124

92

87

Övertorneå

100

94

127

126

131

90

83

149

Norrbottens län

100

134

129

132

149

150

173

205

Riket

100

109

111

122

123

134

157

184

Kommun/Region

Investeringar per invånare. Index år 2011=100

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Arjeplog

100

424

118

164

89

81

118

209

Arvidsjaur

100

122

125

124

202

351

198

276

Boden

100

119

117

148

145

127

173

238

Gällivare

100

194

285

174

586

781

1 084

1 663

Haparanda

100

88

186

129

119

119

133

148

Jokkmokk

100

106

131

85

84

110

195

166

Kalix

100

120

105

81

79

88

77

102

Kiruna

100

102

79

122

155

159

145

201

Luleå

100

164

147

121

118

130

154

136

Pajala

100

77

106

83

62

105

80

83

Piteå

100

91

113

240

231

122

121

156

Älvsbyn

100

125

69

44

60

31

84

70

Överkalix

100

88

128

58

82

131

97

94

Övertorneå

100

95

130

128

137

96

89

163

Norrbottens län

100

134

128

131

149

149

171

204

Riket

100

108

109

119

118

127

147

170

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Primärkommunala investeringar 2011-2018. Index år 2011=100

                 

Kommun/Region

Investeringar totalt. Index år 2011=100

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Arjeplog

100

415

113

153

83

74

107

187

Arvidsjaur

100

122

125

124

202

348

197

269

Boden

100

119

118

150

147

129

177

242

Gällivare

100

194

285

173

579

765

1 054

1 600

Haparanda

100

87

183

126

116

117

130

144

Jokkmokk

100

105

130

84

83

110

194

162

Kalix

100

119

104

79

77

86

75

98

Kiruna

100

102

80

124

156

160

146

201

Luleå

100

165

149

124

120

134

161

142

Pajala

100

78

106

83

61

103

78

79

Piteå

100

92

114

243

234

125

125

160

Älvsbyn

100

124

69

43

59

31

85

69

Överkalix

100

87

124

56

78

124

92

87

Övertorneå

100

94

127

126

131

90

83

149

Norrbottens län

100

134

129

132

149

150

173

205

Riket

100

109

111

122

123

134

157

184

Kommun/Region

Investeringar per invånare. Index år 2011=100

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

2018

Arjeplog

100

424

118

164

89

81

118

209

Arvidsjaur

100

122

125

124

202

351

198

276

Boden

100

119

117

148

145

127

173

238

Gällivare

100

194

285

174

586

781

1 084

1 663

Haparanda

100

88

186

129

119

119

133

148

Jokkmokk

100

106

131

85

84

110

195

166

Kalix

100

120

105

81

79

88

77

102

Kiruna

100

102

79

122

155

159

145

201

Luleå

100

164

147

121

118

130

154

136

Pajala

100

77

106

83

62

105

80

83

Piteå

100

91

113

240

231

122

121

156

Älvsbyn

100

125

69

44

60

31

84

70

Överkalix

100

88

128

58

82

131

97

94

Övertorneå

100

95

130

128

137

96

89

163

Norrbottens län

100

134

128

131

149

149

171

204

Riket

100

108

109

119

118

127

147

170

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta