Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2017

Kommun/Region Investeringar, tusen kronor Investeringar per invånare, kr
Arjeplog 11 644 4 128
Arvidsjaur 21 635 3 359
Boden 207 336 7 357
Gällivare 428 700 24 050
Haparanda 43 688 4 456
Jokkmokk 46 194 9 092
Kalix 71 161 4 401
Kiruna 289 624 12 529
Luleå 782 364 10 099
Pajala 18 529 3 037
Piteå 173 878 4 122
Älvsbyn 28 192 3 407
Överkalix 12 220 3 629
Övertorneå 16 111 3 612
Norrbottens län 2 151 276 8 561
Riket 62 235 130 6 150

Primärkommunala investeringar 2010-2017

                 

Kommun/Region

Investeringar, tusental kronor

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Arjeplog

10 928

10 921

45 365

12 362

16 686

9 027

8 128

11 644

Arvidsjaur

10 122

11 008

13 400

13 721

13 661

22 182

38 281

21 635

Boden

98 459

117 255

138 965

138 518

175 396

172 115

150 971

207 336

Gällivare

53 680

40 672

78 841

116 049

70 220

235 497

311 221

428 700

Haparanda

29 688

33 576

29 227

61 365

42 199

38 991

39 182

43 688

Jokkmokk

17 593

23 843

25 074

31 018

20 099

19 765

26 139

46 194

Kalix

73 631

94 537

112 593

98 503

75 000

72 933

81 295

71 161

Kiruna

116 939

197 842

202 092

157 992

244 681

308 624

317 194

289 624

Luleå

368 119

487 270

805 357

727 642

603 122

586 365

652 299

782 364

Pajala

9 879

23 897

18 534

25 328

19 876

14 654

24 542

18 529

Piteå

146 979

139 189

127 654

158 780

338 443

325 694

173 913

173 878

Älvsbyn

14 285

33 316

41 377

22 881

14 460

19 781

10 403

28 192

Överkalix

11 767

13 332

11 624

16 531

7 422

10 399

16 590

12 220

Övertorneå

15 538

19 413

18 293

24 625

24 424

25 476

17 477

16 111

Norrbottens län

977 607

1 246 071

1 668 396

1 605 315

1 641 265

1 861 503

1 867 635

2 151 276

Riket

35 950 545

39 543 310

43 210 818

43 875 357

48 283 199

48 605 025

52 926 945

62 235 130

Kommun/Region

Investeringar per invånare, kr

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Arjeplog

3 457

3 507

14 854

4 148

5 740

3 127

2 826

4 128

Arvidsjaur

1 550

1 695

2 072

2 120

2 107

3 428

5 942

3 359

Boden

3 584

4 242

5 035

4 976

6 290

6 166

5 384

7 357

Gällivare

2 913

2 219

4 307

6 328

3 852

12 994

17 332

24 050

Haparanda

2 951

3 344

2 951

6 207

4 317

3 966

3 972

4 456

Jokkmokk

3 403

4 658

4 930

6 123

3 952

3 897

5 120

9 092

Kalix

4 399

5 698

6 816

6 011

4 599

4 489

5 011

4 401

Kiruna

5 097

8 614

8 797

6 811

10 528

13 315

13 692

12 529

Luleå

4 963

6 547

10 752

9 653

7 939

7 706

8 497

10 099

Pajala

1 573

3 811

2 952

4 021

3 153

2 366

4 013

3 037

Piteå

3 594

3 400

3 108

3 847

8 154

7 839

4 150

4 122

Älvsbyn

1 714

4 037

5 046

2 801

1 770

2 417

1 270

3 407

Överkalix

3 259

3 757

3 324

4 811

2 177

3 063

4 911

3 629

Övertorneå

3 229

4 036

3 833

5 229

5 184

5 535

3 855

3 612

Norrbottens län

3 932

5 013

6 710

6 436

6 565

7 454

7 454

8 561

Riket

3 818

4 170

4 522

4 549

4 953

4 934

5 295

6 150

Källa: Statistiska centralbyrån

Primärkommunala investeringar 2010-2017. Index år 2010=100

                 

Kommun/Region

Investeringar totalt. Index år 2010=100

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015          

2016        

2017

Arjeplog

100

100

415

113

153

83

74

107

Arvidsjaur

100

109

132

136

135

219

378

214

Boden

100

119

141

141

178

175

153

211

Gällivare

100

76

147

216

131

439

580

799

Haparanda

100

113

98

207

142

131

132

147

Jokkmokk

100

136

143

176

114

112

149

263

Kalix

100

128

153

134

102

99

110

97

Kiruna

100

169

173

135

209

264

271

248

Luleå

100

132

219

198

164

159

177

213

Pajala

100

242

188

256

201

148

248

188

Piteå

100

95

87

108

230

222

118

118

Älvsbyn

100

233

290

160

101

138

73

197

Överkalix

100

113

99

140

63

88

141

104

Övertorneå

100

125

118

158

157

164

112

104

Norrbottens län

100

127

171

164

168

190

191

220

Riket

100

110

120

122

134

135

147

173

Kommun/Region

Investeringar per invånare. Index år 2010=100

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Arjeplog

100

101

430

120

166

90

82

119

Arvidsjaur

100

109

134

137

136

221

383

217

Boden

100

118

140

139

175

172

150

205

Gällivare

100

76

148

217

132

446

595

826

Haparanda

100

113

100

210

146

134

135

151

Jokkmokk

100

137

145

180

116

115

150

267

Kalix

100

130

155

137

105

102

114

100

Kiruna

100

169

173

134

207

261

269

246

Luleå

100

132

217

195

160

155

171

203

Pajala

100

242

188

256

201

150

255

193

Piteå

100

95

86

107

227

218

115

115

Älvsbyn

100

236

294

163

103

141

74

199

Överkalix

100

115

102

148

67

94

151

111

Övertorneå

100

125

119

162

161

171

119

112

Norrbottens län

100

127

171

164

167

190

190

218

Riket

100

109

118

119

130

129

139

161

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta