Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Utbildning // Påbörjat högskola inom 3 år ef…

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Piteå kommun Norrbottens län Riket
1988/1989 19,7 20,0 25,0
1989/1990 23,5 25,0 28,0
1990/1991 28,3 28,0 32,0
1991/1992 30,3 29,0 34,0
1992/1993 32,3 32,0 35,0
1993/1994 36,0 33,0 37,0
1994/1995 58,8 50,6 45,0
1995/1996 40,4 36,9 37,0
1996/1997 41,2 39,6 38,2
1997/1998 41,7 40,4 39,6
1998/1999 48,7 45,6 42,7
1999/2000 46,6 42,1 42,7
2000/2001 46,3 45,6 45,9
2001/2002 45,3 44,9 44,8
2002/2003 41,4 42,9 43,9
2003/2004 38,3 40,9 42,3
2004/2005 40,4 38,5 40,9
2005/2006 36,7 37,9 41,1
2006/2007 36,5 37,0 42,5
2007/2008 39,9 39,4 43,9
2008/2009 39,3 39,5 45,1
2009/2010 40,9 35,7 43,0
2010/2011 37,2 36,3 42,5
2011/2012 38,4 35,4 42,2
2012/2013 33,8 34,5 42,5
2013/2014 29,1 32,4 45,1
2014/2015 35,7 35,8 44,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta