Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arjeplog 143 262
Arvidsjaur 163 469
Boden 138 019
Gällivare 137 900
Haparanda 124 157
Jokkmokk 149 248
Kalix 138 621
Kiruna 173 402
Luleå 159 040
Pajala 160 822
Piteå 147 816
Älvsbyn 153 393
Överkalix 159 251
Övertorneå 166 934
Norrbottens län 151 095
Riket 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 85 865 95 544 101 266 106 717 131 051 131 222 129 092 135 152 130 957 134 037 143 262
Arvidsjaur 98 009 95 887 96 005 122 359 129 381 121 789 131 845 140 354 145 320 148 408 163 469
Boden 117 041 121 620 125 153 122 266 124 540 124 268 121 504 129 607 131 662 132 886 138 019
Gällivare 111 159 111 810 108 210 115 391 120 838 117 657 116 769 124 108 146 779 140 926 137 900
Haparanda 118 936 126 575 127 729 127 034 126 032 132 331 136 853 131 536 131 380 138 417 124 157
Jokkmokk 109 747 122 188 125 456 128 642 153 246 139 735 144 182 140 685 158 328 163 754 149 248
Kalix 106 054 110 284 110 205 116 812 119 262 119 928 124 668 126 754 132 417 135 269 138 621
Kiruna 129 689 142 821 131 181 140 616 130 020 136 399 158 658 150 257 163 945 183 199 173 402
Luleå 122 174 127 170 126 660 125 861 129 908 136 744 142 185 151 580 155 724 158 280 159 040
Pajala 130 586 133 313 141 285 145 656 142 678 151 560 165 972 163 064 162 157 172 887 160 822
Piteå 112 639 120 973 126 826 127 961 131 619 132 592 129 993 132 774 142 035 146 804 147 816
Älvsbyn 108 406 131 147 129 423 133 127 135 942 137 564 140 879 144 302 146 946 147 352 153 393
Överkalix 108 344 98 518 102 660 105 019 126 225 113 023 109 004 137 200 149 923 158 956 159 251
Övertorneå 121 675 133 896 135 487 135 482 164 146 - 139 549 151 588 149 957 164 611 166 934
Norrbottens län 112 880 119 410 120 539 125 210 133 206 130 370 135 082 139 926 146 252 151 842 151 095
Riket 106 416 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 100 111 118 124 153 153 150 157 153 156 167
Arvidsjaur 100 98 98 125 132 124 135 143 148 151 167
Boden 100 104 107 104 106 106 104 111 112 114 118
Gällivare 100 101 97 104 109 106 105 112 132 127 124
Haparanda 100 106 107 107 106 111 115 111 110 116 104
Jokkmokk 100 111 114 117 140 127 131 128 144 149 136
Kalix 100 104 104 110 112 113 118 120 125 128 131
Kiruna 100 110 101 108 100 105 122 116 126 141 134
Luleå 100 104 104 103 106 112 116 124 127 130 130
Pajala 100 102 108 112 109 116 127 125 124 132 123
Piteå 100 107 113 114 117 118 115 118 126 130 131
Älvsbyn 100 121 119 123 125 127 130 133 136 136 141
Överkalix 100 91 95 97 117 104 101 127 138 147 147
Övertorneå 100 110 111 111 135 - 115 125 123 135 137
Norrbottens län 100 106 107 111 118 115 120 124 130 135 134
Riket 100 104 105 108 112 116 118 123 128 134 139

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta