Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 127 725
Arvidsjaur 123 801
Boden 109 398
Gällivare 132 949
Haparanda 92 552
Jokkmokk 146 239
Kalix 113 737
Kiruna 130 903
Luleå 107 388
Pajala 162 845
Piteå 118 884
Älvsbyn 112 534
Överkalix 161 276
Övertorneå 143 576
Norrbottens län 127 415
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 96 434 105 907 118 393 117 763 128 016 140 577 134 944 134 705 131 545 128 152 127 725
Arvidsjaur 106 641 112 098 102 867 94 746 101 694 115 952 108 414 101 766 105 130 142 932 123 801
Boden 83 286 86 963 88 357 89 333 87 779 94 754 86 294 89 710 92 724 103 922 109 398
Gällivare 88 302 94 761 95 557 99 369 102 893 108 431 104 599 108 358 118 442 126 397 132 949
Haparanda 91 413 85 485 83 329 88 745 93 384 86 928 84 258 81 933 84 741 88 725 92 552
Jokkmokk 85 412 94 444 103 041 104 815 116 530 121 410 117 214 116 523 129 094 152 512 146 239
Kalix 95 457 93 147 101 073 95 601 94 867 96 171 99 005 98 784 102 922 113 826 113 737
Kiruna 87 793 91 013 95 348 98 804 106 700 108 069 - 134 330 119 048 120 939 130 903
Luleå 80 045 85 682 87 787 88 768 90 082 91 204 93 783 94 121 98 466 104 703 107 388
Pajala 103 907 112 968 110 354 116 153 121 330 130 188 140 112 145 847 147 993 174 050 162 845
Piteå 84 139 85 981 92 303 96 234 93 830 97 193 98 966 105 009 109 619 117 702 118 884
Älvsbyn 80 653 84 865 87 663 89 785 87 913 90 061 99 135 90 286 96 670 109 026 112 534
Överkalix 95 858 111 661 106 654 106 092 100 405 120 124 121 402 131 030 128 061 150 988 161 276
Övertorneå 91 748 94 166 94 609 97 459 111 344 115 209 119 082 114 892 121 052 133 004 143 576
Norrbottens län 90 792 95 653 97 667 98 833 102 626 108 305 108 247 110 521 113 250 126 206 127 415
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 100 110 123 122 133 146 140 140 136 133 132
Arvidsjaur 100 105 96 89 95 109 102 95 99 134 116
Boden 100 104 106 107 105 114 104 108 111 125 131
Gällivare 100 107 108 113 117 123 118 123 134 143 151
Haparanda 100 94 91 97 102 95 92 90 93 97 101
Jokkmokk 100 111 121 123 136 142 137 136 151 179 171
Kalix 100 98 106 100 99 101 104 103 108 119 119
Kiruna 100 104 109 113 122 123 - 153 136 138 149
Luleå 100 107 110 111 113 114 117 118 123 131 134
Pajala 100 109 106 112 117 125 135 140 142 168 157
Piteå 100 102 110 114 112 116 118 125 130 140 141
Älvsbyn 100 105 109 111 109 112 123 112 120 135 140
Överkalix 100 116 111 111 105 125 127 137 134 158 168
Övertorneå 100 103 103 106 121 126 130 125 132 145 156
Norrbottens län 100 105 108 109 113 119 119 122 125 139 140
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta