Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-11-11
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 361

0

25

25

0

172

175

-3

9

-22

10

Degerfors

9 672

-34

23

21

2

128

163

-35

-14

-28

7

Hallsberg

15 943

-56

48

49

-1

277

327

-50

-72

5

17

Hällefors

6 982

39

28

19

9

168

136

32

-34

54

12

Karlskoga

30 403

-15

64

70

-6

432

444

-12

-12

-12

12

Kumla

21 709

19

66

39

27

359

368

-9

46

-69

14

Laxå

5 694

-4

14

24

-10

127

119

8

-28

20

16

Lekeberg

8 235

48

32

16

16

133

101

32

31

-6

7

Lindesberg

23 600

-38

51

59

-8

360

395

-35

-17

-41

23

Ljusnarsberg

4 762

-77

11

15

-4

96

174

-78

-28

-51

1

Nora

10 729

-23

13

31

-18

164

169

-5

-25

22

-2

Örebro

155 356

939

489

282

207

2 920

2 200

720

144

392

184

Örebro län

304 446

798

864

650

214

3 520

2 955

565

.

264

301

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 361

16

30

33

-3

147

128

19

0

13

6

Degerfors

9 706

23

23

19

4

139

120

19

-6

9

16

Hallsberg

15 999

0

42

41

1

255

262

-7

-30

-8

31

Hällefors

6 943

-21

18

24

-6

124

141

-17

-6

-8

-3

Karlskoga

30 418

35

87

84

3

335

306

29

9

3

17

Kumla

21 690

31

48

50

-2

311

275

36

-7

42

1

Laxå

5 698

59

18

20

-2

116

63

53

15

22

16

Lekeberg

8 187

24

20

19

1

125

102

23

8

5

10

Lindesberg

23 638

67

57

69

-12

360

295

65

-27

33

59

Ljusnarsberg

4 839

15

8

16

-8

92

70

22

-7

24

5

Nora

10 752

38

38

30

8

180

156

24

-20

23

21

Örebro

154 417

265

498

265

233

1 797

1 834

-37

71

-299

191

Örebro län

303 648

552

887

670

217

2 398

2 169

229

.

-141

370

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 345

32

47

40

7

138

112

26

18

-3

11

Degerfors

9 683

18

20

30

-10

124

103

21

-7

9

19

Hallsberg

15 999

45

59

37

22

283

265

18

-39

11

46

Hällefors

6 964

-19

24

29

-5

102

119

-17

-12

-20

15

Karlskoga

30 383

-36

66

105

-39

294

298

-4

-40

-9

45

Kumla

21 659

19

55

54

1

349

342

7

20

-28

15

Laxå

5 639

2

11

13

-2

75

74

1

-10

6

5

Lekeberg

8 163

47

24

17

7

134

95

39

26

6

7

Lindesberg

23 571

-4

65

65

0

305

310

-5

-61

0

56

Ljusnarsberg

4 824

-22

16

22

-6

65

84

-19

-23

-3

7

Nora

10 714

-23

24

32

-8

133

149

-16

-27

-2

13

Örebro

154 152

785

471

319

152

2 230

1 652

578

155

170

253

Örebro län

303 096

844

882

763

119

2 621

1 992

629

.

137

492

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 313

-9

20

35

-15

146

140

6

7

-11

10

Degerfors

9 665

48

21

24

-3

193

147

46

-20

39

27

Hallsberg

15 954

32

30

35

-5

306

276

30

5

-9

34

Hällefors

6 983

-49

11

33

-22

114

138

-24

-36

-8

20

Karlskoga

30 419

22

62

99

-37

390

340

50

-39

55

34

Kumla

21 640

7

48

47

1

344

339

5

-35

10

30

Laxå

5 637

-31

12

18

-6

99

125

-26

-31

-9

14

Lekeberg

8 116

79

34

16

18

181

118

63

46

14

3

Lindesberg

23 575

-65

44

55

-11

331

391

-60

-103

-18

61

Ljusnarsberg

4 846

-24

11

14

-3

76

97

-21

-12

-19

10

Nora

10 737

28

25

29

-4

164

138

26

5

14

7

Örebro

153 367

742

443

314

129

2 093

1 517

576

213

133

230

Örebro län

302 252

780

761

719

42

2 593

1 922

671

.

191

480

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 322

41

27

22

5

191

155

36

18

6

12

Degerfors

9 617

-48

27

27

0

151

199

-48

-37

-16

5

Hallsberg

15 922

-15

45

45

0

309

318

-9

-48

22

17

Hällefors

7 032

8

14

19

-5

175

162

13

-20

9

24

Karlskoga

30 397

8

85

96

-11

409

394

15

-37

4

48

Kumla

21 633

-26

63

40

23

303

361

-58

-32

-45

19

Laxå

5 668

23

11

20

-9

133

106

27

14

7

6

Lekeberg

8 037

32

25

13

12

148

132

16

12

3

1

Lindesberg

23 640

16

84

53

31

430

448

-18

-72

-2

56

Ljusnarsberg

4 870

-65

13

16

-3

84

154

-70

-46

-32

8

Nora

10 709

11

31

28

3

194

191

3

-21

2

22

Örebro

152 625

1 259

504

302

202

3 044

2 015

1 029

269

545

215

Örebro län

301 472

1 244

929

681

248

3 713

2 777

936

.

503

433

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta