Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Vindkraft

Vindkraft

Senast uppdaterad 2019-04-16
Förklaring

Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier.

PDF
Diagram nuläge
Vindkraftproduktion 2018

Region Antal verk Installerad effekt MW Elproduktion, GWh Elproduktion per verk, GWh
Stockholms län 26 61 148 5,7
Uppsala län 13 12 30 2,3
Södermanlands län 8 6 12 1,5
Östergötlands län 143 175 367 2,6
Jönköpings län 128 285 715 5,6
Kronobergs län 7 8 15 2,1
Kalmar län 209 404 923 4,4
Gotlands län 130 179 375 2,9
Blekinge län 52 71 142 2,7
Skåne län 430 625 1 430 3,3
Hallands län 255 481 1 113 4,4
Västra Götalands län 589 948 2 043 3,5
Värmlands län 66 188 453 6,9
Örebro län 51 87 174 3,4
Västmanlands län 3 0 0 0,0
Dalarnas län 147 331 735 5,0
Gävleborgs län 196 574 1 338 6,8
Västernorrlands län 268 772 1 981 7,4
Jämtlands län 254 616 1 614 6,4
Västerbottens län 341 780 2 025 5,9
Norrbottens län 253 697 988 3,9
Riket 3 569 7 300 16 621 4,7
Vindkraft. Elproduktion per verk GWh, 2008-2018.

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 2,3 7,2 6,2 6,3 5,7
Uppsala län 0,0 0,7 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,7 2,5 2,4 2,3
Södermanlands län 0,0 0,5 0,7 0,6 1,1 1,1 1,6 1,8 1,8 1,8 1,5
Östergötlands län 1,3 1,3 1,3 2,3 2,5 2,4 2,6 3,3 2,8 3,1 2,6
Jönköpings län 0,7 1,2 2,0 4,1 2,7 4,7 5,6 6,7 5,5 6,4 5,6
Kronobergs län 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,8 2,9 2,3 2,4 2,1
Kalmar län 1,7 1,8 2,1 2,5 2,9 3,5 4,0 4,8 5,1 5,2 4,4
Gotlands län 1,3 1,3 1,5 1,8 2,4 2,2 3,1 3,7 3,3 3,6 2,9
Blekinge län 1,5 1,3 1,9 2,5 2,3 2,8 2,9 3,5 3,0 3,3 2,7
Skåne län 2,8 2,5 2,6 3,1 3,1 2,9 3,3 3,8 3,3 3,9 3,3
Hallands län 1,4 1,6 1,6 2,6 2,6 3,0 3,7 4,7 4,0 5,1 4,4
Västra Götalands län 1,4 1,4 1,6 2,7 2,9 3,0 3,1 4,1 3,5 3,7 3,5
Värmlands län 1,0 1,1 4,4 5,4 4,2 4,2 2,8 7,5 6,5 7,7 6,9
Örebro län 0,6 0,5 0,8 1,3 2,4 2,6 2,7 4,5 4,0 4,1 3,4
Västmanlands län 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dalarnas län 2,0 4,4 4,3 5,6 5,3 6,0 4,7 7,2 6,4 6,3 5,0
Gävleborgs län 0,6 1,7 2,1 3,5 2,1 7,1 6,2 8,4 6,3 8,0 6,8
Västernorrlands län 1,1 1,1 1,9 2,4 1,5 4,3 4,6 5,3 6,7 7,6 7,4
Jämtlands län 2,3 1,8 2,7 4,8 4,5 5,0 4,1 7,3 5,9 6,6 6,4
Västerbottens län 1,2 1,9 2,9 3,8 3,5 5,6 4,8 6,1 5,5 5,9 5,9
Norrbottens län 1,6 2,4 2,8 4,3 2,9 5,0 3,8 6,0 4,9 5,9 3,9
Riket 1,7 1,8 2,1 3,0 3,0 3,7 3,8 5,2 4,6 5,2 4,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta