Regionfakta
Fakta & Perspektiv
// Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade förtag

Senast uppdaterad 2011-08-25
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2023 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,7 8,7 65,3 15,8
Uppsala län 34,8 6,6 65,1 12,1
Södermanlands län 34,7 6,3 65,3 11,4
Östergötlands län 30,6 5,3 69,4 11,3
Jönköpings län 29,3 5,0 70,7 11,2
Kronobergs län 30,2 5,7 69,7 12,2
Kalmar län 30,2 5,3 69,8 11,5
Gotlands län 34,4 7,3 65,6 13,5
Blekinge län 33,0 5,5 67,0 10,0
Skåne län 33,9 7,1 66,1 13,6
Hallands län 32,6 6,8 67,4 13,5
Västra Götalands län 32,4 6,7 67,5 13,1
Värmlands län 33,7 5,8 66,3 10,7
Örebro län 30,4 5,3 69,5 11,6
Västmanlands län 30,3 5,3 69,7 11,5
Dalarnas län 30,2 6,0 69,7 13,1
Gävleborgs län 32,0 5,4 68,0 10,9
Västernorrlands län 32,2 5,7 67,7 11,3
Jämtlands län 32,8 7,4 67,2 14,3
Västerbottens län 29,5 4,7 70,5 10,5
Norrbottens län 29,1 5,7 70,9 12,3
Riket 33,0 6,8 67,0 13,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta