Regionfakta

Regionfakta ger läsaren en snabb och faktabaserad bild av länet och kommunerna i länet.

För att kunna leva upp till nya krav behövs kunskap och insikt om det egna länet och kommunerna. Vilka är tillgångarna och hindren för att få en långsiktigt livskraftig utveckling? Vilken bild får vi av länet och kommunerna vid en jämförelse med andra regioner och hela riket?

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, näringslivet, massmedia, skolor och högskolor. De län som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta hittar du i menyn på startsidan.

Regionfakta uppdateras kontinuerligt så fort respektive myndighet publicerar sin statistik, se "Publiceringskalender" och "Senast uppdaterat".

Finansiärer är regionförbund och länsstyrelser.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta