Senast uppdaterat

Kapitel  Tabell  Datum        
Politik EU-parlamentsvalen 2024-06-18
Kultur och fritid Länets museer 2024-06-18
Samhällets service Färdtjänsttillstånd 2024-06-17
Samhällets service Färdtjänst enkelresor 2024-06-17
Regional ekonomi Regionernas investeringar 2024-06-17
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2024-06-17
Snabbstatistik Lönesummor 2024-06-17
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2024-06-13
Snabbstatistik Sysselsatta i program 2024-06-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2024-06-13
Snabbstatistik Varsel 2024-06-13
Snabbstatistik Företagskonkurser 2024-06-13
Befolkning och hushåll Ekonomiskt bistånd 2024-06-11
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2024-06-04
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2024-06-03
Snabbstatistik Färdigställda lägenheter kv1 2024-05-27
Snabbstatistik Påbörjade lägenheter kv1 2024-05-27
Miljö Naturskyddade områden 2024-05-27
Kultur och fritid Medielån per invånare 2024-05-15
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2024-05-15
Infrastruktur Lastat gods på lastbil 2024-05-15
Befolkning och hushåll Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2024-05-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2024-05-15
Snabbstatistik Folkmängd kv 1 2024-05-14
Snabbstatistik Företagskonkurser 2024-05-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2024-05-14
Snabbstatistik Sysselsatta i program 2024-05-14
Snabbstatistik Arbetslösa, totalt 2024-05-14
Snabbstatistik Varsel 2024-05-14
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2024-05-07
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2024-05-07
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2024-05-07
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2024-05-07
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och camping 2024-05-07
Utbildning Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda 2024-04-29
Utbildning Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år 2024-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, Kväve 2024-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, Fosfor 2024-04-25
Miljö Försäljning av handelsgödsel, Kalium 2024-04-25
Energi Elförbrukning, slutliga användare 2024-04-19
Energi Elförbrukning per län 2024-04-19
Energi Elförbrukning i bostäder 2024-04-19
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2024-04-19
Energi Vindkraft 2024-04-19
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2024-04-17
Snabbstatistik Företagskonkurser 2024-04-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2024-04-11
Snabbstatistik Sysselsatta i program 2024-04-11
Snabbstatistik Arbetslösa, totalt 2024-04-11
Snabbstatistik Varsel 2024-04-11
Snabbstatistik Fastighetspriser 2024-04-11
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2024-04-08
Infrastruktur Bredband via fiber 2024-04-08
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2024-04-08
Energi Nätanslutna solcellsanläggningar 2024-04-04
Näringsliv Gästnätter på hotell, stugbyar, camping mm 2024-04-04
Näringsliv Antal övernattningar på hotell, vandrarhem, SoL och camping 2024-04-04
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2024-04-04
Snabbstatistik Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem 2024-04-04
Snabbstatistik Nyregistrerade personbilar 2024-04-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2024-04-03
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2024-03-27
Hälsa och ohälsa Anmälda brottfördelade efter brottets art 2024-03-27
Kultur och fritid Antal fritidshus 2024-03-25
Hälsa och ohälsa Medlellivslängd 2024-03-25
Näringsliv Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch 2024-03-19
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2024-03-19
Befolkning och hushåll Medborgarskap in- och utvandrare 2024-03-19
Snabbstatistik Lönesummor länen Örebro och Gotland 2024-03-19
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2024-03-15
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2024-03-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2024-03-15
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2024-03-12
Snabbstatistik Sysselsatta i program 2024-03-12
Snabbstatistik Arbetslösa, totalt 2024-03-12
Snabbstatistik Varsel 2024-03-12
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2024-03-12
Näringsliv Anställda och egna företagare, kommun 2024-03-12
Näringsliv Sysselsatta per bransch 2024-03-12
Näringsliv Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2024-03-12
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2024-03-11
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2024-03-11
Näringsliv Sysselsatta inom turismberoende branscher 2024-03-11
Energi Elproduktion efter produktionssätt 2024-03-11
Energi Industrins energianvändning, län 2024-03-11
Energi Värmeverk, GWh 2024-03-04
Energi Värmeverk, andelar efter produktionssätt 2024-03-04
Utbildning Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2024-03-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2024-03-04
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2024-02-29
Snabbstatistik Påbörjade lägenheter kv4 2024-02-27
Snabbstatistik Färdigställda lägenheter kv4 2024-02-27
Hälsa och ohälsa Skilsmässofrekvens 2024-02-26
Infrastruktur Personbilar per 1000 invånare 2024-02-26
Infrastruktur Personbilar i trafik 2024-02-26
Geografi Areal och befolkningstäthet 2024-02-26
Befolkning och hushåll Befolkningsstruktur 2024-02-22
Befolkning och hushåll Befolkningsförändring 25 år 2024-02-22
Befolkning och hushåll Befolkningsförändring senaste året 2024-02-22
Befolkning och hushåll Folkmängd 31 december; ålder 2024-02-22
Befolkning och hushåll Andel 65 år och äldre av befolkningen 2024-02-22
Befolkning och hushåll Andel barn 0-15 år av befolkningen 2024-02-22
Befolkning och hushåll Försörjningskvot 2024-02-22
Befolkning och hushåll Inrikes flyttningar 2024-02-22
Befolkning och hushåll Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2024-02-22
Befolkning och hushåll Invandring och utvandring 2024-02-22
Befolkning och hushåll Utrikesfödda kvinnor och män 2024-02-22
Snabbstatistik Folkmängd kv 4 2024-02-22
Snabbstatsitik Företagskonkurser 2023-01-19
Snabbstatsitik Passagerare per flygplats 2023-01-19
Arbete Arbetspendling till övriga län 2023-01-13
Arbete Arbetspendling inom länet 2023-01-13
Energi Flerbostadshus fördelat efter uppvärmningssätt 2024-01-13
Energi Småhus; uppvärmningssätt 2024-01-13
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2024-01-13
Snabbstatistik Sysselsatta i program 2024-02-13
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2024-02-13
Snabbstatistik Varsel 2024-02-13
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2024-02-05
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2024-02-05
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2024-01-31
Arbete Öppet arbetslösa 2024-01-25
Arbete Sysselsatta i program 2024-01-25
Arbete Arbetslösa, totalt 2024-01-25
Arbete Öppet arbetslösa 18-24 år 2024-01-25
Arbete Öppet arbetslösa män och kvinnor 2024-01-25
Arbete Långtidsarbetslöshet 2024-01-25
Näringsliv Företagskonkurser efter storleksklass 2024-01-24
Befolkning och hushåll Föärvärvsinkomst (medelinkomst) 2024-01-24
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2024-01-23
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2024-01-23
Näringsliv Företagskonkurser; kommuner 2024-01-22
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2024-01-17
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2024-01-16
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2024-01-16
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2024-01-16
Snabbstatistik Arbetslösa i program 2024-01-16
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2024-01-16
Snabbstatistik Varsel 2024-01-16
Näringsliv Företagskonkurser fördelat per bransch 2024-01-15
Näringsliv Företagskonkurser 2024-01-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2024-01-15
Befolkning och hushåll Föräldrapenning vid barns födelse 2024-01-12
Befolkning och hushåll Tillfällig föräldrapenning för vård av barn 2024-01-12
Snabbstatistik Fastighetspriser kv 4 2024-01-12
Infrastruktur Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2024-01-03
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efter omsättningsklass 2024-01-03
Näringsliv Export-/importföretag fördelade efterlandområden 2024-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2024-01-03
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2024-01-03
Näringsliv Arbetsställen efter antal anställda 2023-12-19
Näringsliv Arbetsställen efter kommun och näringsgren 2023-12-19
Näringsliv Branschstruktur 2023-12-19
Näringsliv Antal arbetsställen med anställda 2023-12-19
Arbete Största arbetsgivare 2023-12-18
Regional ekonomi Kommunalskatt 2023-12-18
Regional ekonomi Skattekraft 2023-12-18
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2023-12-15
Snabbstatistik Företagskonkurser 2023-12-15
Regional ekonomi BRP per invånare, kommun 2023-12-15
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch 2023-12-15
Regional ekonomi BRP per sysselsatt efter bransch och sektor 2023-12-15
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2023-12-15
Regional ekonomi BRP per invånare 2023-12-14
Regional ekonomi BRP per sysselsatt 2023-12-14
Regional ekonomi Lönesumma per sysselsatt 2023-12-14
Regional ekonomi Disponibel inkomst per invånare 2023-12-14
Snabbstatistik Öppet arbetslösa 2023-12-14
Snabbstatistik I program 2023-12-14
Snabbstatistik Arbetslösa totalt 2023-12-14
Snabbstatistik Varsel 2023-12-14
Utbildning Högskoleutbildningar i länet 2023-12-12
Utbildning Befolkningens studiedeltagande 2023-12-12
Snabbststistik Lönesummor länen Örebro och Gotland 2023-12-04
Snabbstatistik Nyregistrerade bilar 2023-12-04
Snabbstatistik Nyregistrerade snöskotrar 2023-12-04
Arbete Andel sysselsatta, ålder 2023-11-30
Arbete Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2023-11-30
Arbete Antal förvärvsarbetande 2023-11-30
Snabbstatistik Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-11-30
Utbildning Gymnasieexamen 2023-11-28
Snabbstatistik Flygpassagerare per flygplats 2023-11-24
Snabbstatistik Påbörjade bostadslägenheter kv 3 2023-11-24
Snabbstatistik Färdigställda bostadslägenheter kv 3 2023-11-24
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år 2023-11-15
Utbildning Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner 2023-11-15
Utbildning Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet; kön 2023-11-15
Snabbstatistik Folkmängd kv3 2023-11-10
Utbildning Betyg årskurs 6 2023-10-26
Utbildning Högskolenybörjare per 1000 invånare 2023-10-12
Näringsliv Jordbrukets djur 2023-10-09
Näringsliv Åkerarealens användning 2023-10-09
Utbildning Betyg årskurs 9 2023-09-28
Utbildning Gymnasiebehörighet 2023-09-28
Regional ekonomi Kommunala investeringar 2023-09-04
Regional ekonomi Primärkommunala investeringer 2023-09-04
Miljö Klimatpåverkande utsläpp per invånare 2023-09-04
Kultur och fritid Regionernas nettokostnader för kultur 2023-09-04
Kultur och fritid Regionernas kostnader för kultur 2023-09-04
Samhällets service Kommunala kostnader - äldre och funktionshindrade 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - individ- och familjeomsorg 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - fritidsverksamhet 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - barnomsorg 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - grundskolan 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - gymnasieskolan 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - särskilt riktade insatser 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - kulturverksamhet 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - infrastruktur, skydd mm 2023-08-31
Samhällets service Kommunala kostnader - affärsverksamhet 2023-08-31
Regional ekonomi Regionernas investeringar 2023-08-24
Befolkning och hushåll Bilars genomsnittsålder 2023-08-21
Näringsliv Nystartade företag 2023-07-14
Näringsliv Nya företag per 1000 invånare 2023-07-14
Näringsliv Kvinnliga företagare i nystartade företag 2023-07-14
Samhällets service Färdtjänsttillstånd 2023-06-19
Samhällets service Färdtjänst, enkelresor 2023-06-19
Hälsa och ohälsa Dödsorsaker 2023-06-15
Befolkning och hushåll Ekonomiskt bistånd 2023-06-14
Miljö Naturskyddade områden 2023-05-24
Kultur och fritid Medielån per invånare 2023-05-17
Kultur och fritid Barnbokslån per barn 2023-05-17
Snabbstatistik Passagerare per flygplats 2023-05-16
Infrastruktur Lastat gods på lastbil samt destination 2023-05-16
Befolkning och hushåll Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2023-05-15
Infrastruktur Sjöfart, lastade och lossade varumängder 2023-05-02
Infrastruktur Sjöfart, inrikes och utrikes 2023-05-02
Utbildning Utbildningsnivå 25-64 år 2023-04-27
Utbildning Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda 2023-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kväve 2023-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Fosfor 2023-04-27
Miljö Försäljning av handelsgödsel: Kalium 2023-04-27
Energi Vindkraft 2023-04-20
Befolkning och hushåll Medborgarskap in- och utvandrare 2023-04-11
Infrastruktur Gods per flygplats 2023-04-05
Samhällets service Antal läkare per 1000 invånare 2023-04-05
Näringsliv Övernattningar efter gästernas nationalitet 2023-04-05
Näringsliv Gästnätter på hotell stugbyar och camping 2023-04-05
Näringsliv Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2023-04-05
Infrastruktur Passagerare per flygplats 2023-04-05
Näringsliv Förvärvsarbetande, utbildningsnivå och bransch 2023-04-04
Näringsliv Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning 2023-04-04
Energi Nätanslutna solcellsanläggningar 2023-04-03
Hälsa och ohälsa Anmälda brott per 1000 invånare 2023-04-03
Hälsa och ohälsa Anmälda brottefter brottets art 2023-04-03
Hälsa och ohälsa Läkemedelskostnader 2023-04-03
Kultur och fritid Antal fritidshus per kommun 2023-03-29
Infrastruktur Bredband via fiber 2023-03-29
Hälsa och ohälsa Medellivslängd 2023-03-22
Hälsa och ohälsa Pågående långa sjukfall 2023-03-15
Näringsliv Andel egna företagare av samtliga förvärvsarbetande 2023-01-31
Näringsliv Anställda och egna företagare; kommun 2023-01-31
Näringsliv Sysselsatta inom turismberoende branscher 2023-01-31
Näringsliv Andel sysselsatta i IT-företag 2023-01-31
Näringsliv Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet 2023-01-31
Befolkning och hushåll Medelinkomst 2023-01-30
Arbete Långtidsarbetslöshet 2023-01-23
Arbete Största arbetsgivare 2023-01-19
Hälsa och ohälsa Sjukpenningtal 2023-01-19
Hälsa och ohälsa Sjuk- och aktivitetsersättning 2023-01-19
Arbete Arbetspendling inom länet 2022-11-28
Arbete Arbetspendlingtill övriga län 2022-11-28
Näringsliv Sysselsatta per bransch 2022-11-24
Näringsliv Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022-11-24
Arbete Andel sysselsatta 2022-11-24
Arbete Förvärvsfrekvens i åldersgrupper 2022-11-24
Arbete Antal förvärvsarbetande 2022-11-24
Energi Elförbrukning per län 2022-10-28
Energi Elförbrukning, slutlig användare 2022-10-28
Energi Elförbrukningi bostäder 2022-10-28
Energi Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2022-10-28
Politik Kvinnor och män i regionfullmäktige 2022-10-03
Politik Kvinnor och män i kommunfullmäktige 2022-10-03
Politik Valresultat regionvalet 2022-09-30
Politik Valdeltagande kommunvalet 2022-09-30
Politik Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2022-09-29
Geografi Markanvändningen 2022-09-20
Politik Valresultat riksdagsvalet 2022-09-19
Energi Vattenkraftproduktion 2022-05-18
Energi Flerbostadshus uppvärmningssätt 2022-05-11
Energi Småhus uppvärmningssätt 2022-05-11
Näringsliv Hotellgäster efter målgrupp 2022-04-06
Befolkning och hushåll Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag 2021-12-17
Geografi Städer 2021-11-24
Geografi Större tätorter 2021-11-24
Näringsliv EU-stöd till jordbruket 2021-06-16
Näringsliv EU-stöd kompensationsbidrag 2021-06-16
Politik Val till Sametinget 2021-06-08
Kultur och fritid Statsbidrag för kulturmiljövård 2020-10-19
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, svenska som andra språk 2019-12-02
Utbildning Nationella prov åk 3, matematik 2019-12-02
Politik EU-parlamentsvalen 2019-06-03
Samhällets service Avstånd till livsmedelsbutik 2018-05-03

Regional ekonomi

Lönesumma dag- och nattbefolkning 2018-02-19

 

     
previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta