Turism

Turismen skapar sysselsättning och har betydelse för servicenäringarnas fortlevnad och utveckling. Till de turismberoende branscherna hör detaljhandel, hotell och restauranger, nöjesparker, museer, djurparker, skidanläggningar, etc.

previewClass

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta