Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Politik // Kvinnor och män i kommunfullmä…

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2022-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2022

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Arboga

13

18

31

41,9

58,1

100

Fagersta

14

21

35

40,0

60,0

100

Hallstahammar

16

21

37

43,2

56,8

100

Kungsör

17

14

31

54,8

45,2

100

Köping

20

29

49

40,8

59,2

100

Norberg

17

14

31

54,8

45,2

100

Sala

20

25

45

44,4

55,6

100

Skinnskatteberg

9

16

25

36,0

64,0

100

Surahammar

12

19

31

38,7

61,3

100

Västerås

30

31

61

49,2

50,8

100

Genomsnitt Västmanlands län

168

208

376

44,7

55,3

100

Genomsnitt Riket

5 424

7 102

12 526

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Arboga

31,7

29,3

43,9

46,3

39,0

39,0

48,8

39,0

34,1

41,9

Fagersta

22,0

34,1

48,8

40,0

45,7

45,7

42,9

40,0

42,9

40,0

Hallstahammar

36,7

34,7

40,8

40,8

40,0

35,6

44,4

44,4

52,3

43,2

Heby

22,0

24,4

36,6

39,0

42,9

41,5

 

 

 

 

Kungsör

41,0

41,0

41,0

46,2

51,3

44,7

53,8

53,8

54,8

54,8

Köping

30,6

34,7

40,8

51,0

44,9

42,9

40,8

46,9

44,9

40,8

Norberg

38,2

45,7

40,0

42,9

41,9

41,9

45,2

35,5

45,2

54,8

Sala

32,7

30,6

30,6

40,8

36,7

35,6

37,8

42,2

44,4

44,4

Skinnskatteberg

43,6

41,0

43,6

48,4

51,6

48,4

54,8

51,6

51,6

36,0

Surahammar

30,8

33,3

46,2

38,5

41,0

50,0

51,3

42,1

41,9

38,7

Västerås

32,3

38,5

44,6

45,9

42,6

44,3

42,6

44,3

49,2

49,2

Genomsnitt Västmanlands län

32,7

35,1

41,5

43,7

43,1

42,4

45,7

44,1

46,1

44,7

Genomsnitt Riket

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1988-2022 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

Arboga

94

86

106

111

92

92

113

89

79

97

Fagersta

65

100

118

96

108

108

100

91

99

92

Hallstahammar

109

102

99

98

94

84

103

102

121

100

Heby

65

72

89

94

101

98

0

 

 

 

Kungsör

121

120

99

111

121

106

125

123

127

127

Köping

91

102

99

123

106

101

95

107

104

94

Norberg

113

134

97

103

99

99

105

81

104

127

Sala

97

90

74

98

87

84

88

97

103

103

Skinnskatteberg

129

120

106

116

122

114

128

118

119

83

Surahammar

91

98

112

92

97

118

119

96

97

89

Västerås

96

113

108

110

101

105

99

101

114

114

Genomsnitt Västmanlands län

97

103

100

105

102

100

106

101

106

103

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta