Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2022-06-17
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2021

Kommun/Region Enkelresor per person
Arboga 26
Fagersta 18
Hallstahammar 1
Kungsör 6
Köping 25
Norberg 8
Sala 10
Skinnskatteberg 11
Surahammar ..
Västerås 17
Västmanlands län 17
Riket 26
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2021

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Arboga 32 33 34 34 26 23 24 37 25 26
Fagersta 25 29 35 28 26 34 20 .. 14 18
Hallstahammar 24 30 22 20 21 23 23 .. .. 1
Heby 18 19 21 20 26 29
Kungsör 26 24 27 27 23 - 29 18 6 6
Köping 36 38 29 29 22 22 23 19 10 25
Norberg 39 35 35 13 24 13 14 18 8 8
Sala 19 17 21 24 19 21 23 29 7 10
Skinnskatteberg 15 11 12 16 9 9 11 7 10 11
Surahammar 32 41 30 26 - 36 10 .. 2 ..
Västerås 51 58 52 41 51 28 27 23 10 17
Västmanlands län 38 42 38 31 34 26 24 23 11 17
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 23 26
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2021. Index år 1980=100

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
Arboga 100 104 106 107 81 72 76 115 79 81
Fagersta 101 116 140 111 105 137 80 .. 55 72
Hallstahammar 102 126 92 83 89 97 96 .. .. 3
Heby 103 105 113 109 142 158
Kungsör 104 93 104 105 88 - 111 70 25 24
Köping 105 104 81 79 61 61 62 51 26 69
Norberg 106 90 88 33 61 33 35 47 20 20
Sala 107 89 109 124 100 110 119 151 37 52
Skinnskatteberg 108 76 81 108 60 60 74 46 64 74
Surahammar 109 128 95 83 - 114 33 .. 8 ..
Västerås 110 112 101 79 99 55 53 46 19 33
Västmanlands län 111 108 99 81 88 68 62 59 28 43
Riket 112 96 89 90 79 75 79 82 54 61

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta