Hallands län
Fakta & Perspektiv
320 333 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Hallands län Riket Länets andel (%)
Kor för mjölkproduktion 25 330 330 883 7,66
Kor för uppfödning av kalvar 8 075 193 657 4,17
Kvigor, tjurar och stutar 26 592 489 217 5,44
Kalvar, under 1 år 29 068 475 917 6,11
Tackor och baggar 13 701 281 327 4,87
Lamm 15 576 296 847 5,25
Galtar för avel 156 1 481 10,53
Suggor för avel 14 780 138 983 10,63
Slaktsvin, 20 kg och däröver 99 919 835 323 11,96
Smågrisar, under 20 kg 37 320 378 499 9,86
Höns 905 834 8 174 310 11,08
Värpkycklingar 148 329 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 392 521 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 5 035 101 247 ..
Nötkreatur 89 065 1 489 674 5,98
Får 29 277 578 174 5,06
Svin 152 175 1 354 286 11,24
Höns 1 446 684 18 752 274 7,71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta