Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2017-02-16
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Gotlands län är biltätast i Sverige med 611 personbilar i trafik per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarnas län med 581 bilar. Minst antal bilar per 1000 invånare har Stockholms län med 404. I Norrbottens län finns 565 personbilar per 1000 invånare. Genomsnittet för riket är 480 bilar per 1000 invånare.

Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2017/2018

Region 2017/ 2018
Stockholms län 404
Uppsala län 442
Södermanlands län 499
Östergötlands län 479
Jönköpings län 527
Kronobergs län 521
Kalmar län 549
Gotlands län 611
Blekinge län 534
Skåne län 477
Hallands län 537
Västra Götalands län 465
Värmlands län 553
Örebro län 498
Västmanlands län 501
Dalarnas län 581
Gävleborgs län 534
Västernorrlands län 547
Jämtlands län 565
Västerbottens län 505
Norrbottens län 565
Riket 480

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta