Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Närmare tre fjärdedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, i Norrbottens län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2016 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Norrbottens län

26 546

7 189

1 880

386

36 001

Riket

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Norrbottens län

73,7

20,0

5,2

1,1

100

Riket

69,1

24,4

5,3

1,2

100

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta