Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Norrbottens län

Riket              

Norrbottens län

Riket

Areella

13 869

247 678

37,9

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 807

60 603

4,9

4,7

Byggindustri

2 798

108 293

7,7

8,3

Handel

2 931

143 297

8,0

11,0

Hotell och restaurang

882

35 191

2,4

2,7

Transport och kommunikation

940

32 419

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

6 904

360 715

18,9

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 324

103 201

6,4

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 115

209 659

11,3

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

36 570

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

128

8 419

 

 

Totalt

36 698

1 309 475

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta