Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Piteå kommun          

Antal

Andelar (%)

Kvinnor      

Män              

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

646

821

1 467

6,4

7,8

7,1

Gymnasium högst 2 år

2 326

3 223

5 549

22,9

30,5

26,8

Gymnasium 3 år

2 620

3 450

6 070

25,8

32,6

29,3

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

1 485

1 430

2 915

14,6

13,5

14,1

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

2 961

1 466

4 427

29,2

13,9

21,4

Forskarutbildning

47

67

114

0,5

0,6

0,6

Uppgift saknas

71

110

181

0,7

1,0

0,9

Samtliga (hela befolkningen)

10 156

10 567

20 723

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

592 547

9,6

13,0

11,4

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 060 479

17,9

22,6

20,3

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 192 904

21,5

24,2

22,9

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

811 821

15,9

15,2

15,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 373 138

32,0

20,9

26,3

Forskarutbildning

29 808

39 075

68 883

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

117 867

1,9

2,6

2,3

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 217 639

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Piteå kommun

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

9,3

9,0

8,5

8,4

8,0

7,5

7,2

6,8

6,8

6,8

6,5

Gymnasium högst 2 år

36,1

34,9

33,9

32,7

31,3

30,2

28,9

27,8

26,1

26,1

23,8

Gymnasium 3 år

18,4

18,9

19,6

20,1

21,0

21,6

22,2

22,9

23,8

23,8

25,4

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,9

14,9

14,9

15,1

14,9

15,4

15,3

15,2

15,0

15,0

14,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

20,8

21,7

22,5

23,2

24,0

24,6

25,6

26,5

27,4

27,4

28,2

Forskarutbildning

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Uppgift saknas

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,8

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

11,7

11,2

10,8

10,2

9,8

9,5

9,1

8,8

8,5

8,5

8,2

Gymnasium högst 2 år

40,8

40,2

39,4

38,8

37,9

37,0

35,9

34,8

33,6

33,6

31,5

Gymnasium 3 år

21,7

22,4

23,4

24,5

25,1

26,1

27,1

28,2

29,6

29,6

31,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

12,4

12,4

12,5

12,5

12,9

13,0

13,2

13,5

13,4

13,4

13,5

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

12,4

12,5

12,8

12,8

13,1

13,1

13,2

13,3

13,4

13,4

13,5

Forskarutbildning

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

Uppgift saknas

0,5