Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Norrbottens län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K4 251 31 282
2019K3 7 39 46
2019K2 151 46 197
2019K1 7 38 45
2018K4 389 42 431
2018K3 258 38 296
2018K2 427 39 466
2018K1 173 31 204
2017K4 212 69 281
2017K3 270 87 357
2017K2 360 69 429
2017K1 299 34 333
2016K4 229 29 258
2016K3 54 48 102
2016K2 373 79 452
2016K1 215 17 232
2015K4 0 14 14
2015K3 485 48 533
2015K2 7 41 48
2015K1 94 11 105
2014K4 16 18 34
2014K3 25 48 73
2014K2 118 29 147
2014K1 201 17 218
2013K4 3 24 27
2013K3 0 23 23
2013K2 16 15 31
2013K1 0 4 4
2012K4 32 8 40
2012K3 34 6 40
2012K2 30 14 44
2012K1 137 8 145
2011K4 0 7 7
2011K3 72 8 80
2011K2 0 19 19
2011K1 0 4 4
2010K4 1 8 9
2010K3 28 17 45
2010K2 0 24 24
2010K1 0 15 15
2009K4 0 23 23
2009K3 39 55 94
2009K2 22 37 59
2009K1 12 6 18
2008K4 6 24 30
2008K3 10 17 27
2008K2 0 33 33
2008K1 0 14 14

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta