Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baseras på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2019

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

133

2,6

117

2,3

250

4,8

Degerfors

132

3,1

147

3,5

279

6,6

Hallsberg

264

3,5

305

4,0

569

7,5

Hällefors

114

3,8

206

6,8

319

10,6

Karlskoga

475

3,4

507

3,6

981

7,0

Kumla

354

3,3

217

2,0

571

5,4

Laxå

91

3,6

120

4,8

211

8,4

Lekeberg

76

2,0

69

1,8

145

3,8

Lindesberg

420

3,8

416

3,8

836

7,6

Ljusnarsberg

88

4,4

106

5,3

195

9,7

Nora

143

3,0

187

3,9

330

6,8

Örebro

3 222

4,2

2 694

3,5

5 915

7,8

Örebro län

5 511

3,8

5 091

3,5

10 602

7,3

Riket

187 000

3,7

162 173

3,2

349 173

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta