Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2019. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

63

2,6

71

2,6

Degerfors

57

3,0

75

3,2

Hallsberg

122

3,5

142

3,5

Hällefors

40

2,9

74

4,4

Karlskoga

211

3,2

263

3,6

Kumla

164

3,2

190

3,4

Laxå

50

4,3

41

3,0

Lekeberg

35

2,0

41

2,0

Lindesberg

193

3,8

226

3,9

Ljusnarsberg

34

3,8

54

4,9

Nora

61

2,6

82

3,3

Örebro

1 498

4,0

1 724

4,5

Örebro län

2 528

3,6

2 983

4,0

Riket

87 782

3,6

99 219

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

         
         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2010-2019. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Askersund

3,8

3,1

3,2

2,8

2,1

2,4

2,9

3,4

2,5

2,6

Degerfors

4,9

4,2

3,2

3,5

3,5

3,6

4,0

4,8

4,1

3,0

Hallsberg

4,8

4,7

5,0

4,6

3,7

3,2

3,0

4,2

4,0

3,5

Hällefors

5,3

5,4

5,3

4,0

4,0

5,3

5,3

7,1

4,6

2,9

Karlskoga

4,2

3,6

3,1

3,5

3,1

3,3

3,5

4,5

3,4

3,2

Kumla

5,0

4,3

3,8

4,1

3,3

2,7

2,4

2,9

2,9

3,2

Laxå

4,0

3,5

3,7

6,6

6,1

5,5

5,3

4,6

3,9

4,3

Lekeberg

4,1

3,1

3,0

2,8

2,6

1,9

2,1

2,6

2,0

2,0

Lindesberg

4,8

4,9

5,0

4,7

4,3

4,6

4,3

3,9

3,5

3,8

Ljusnarsberg

6,0

5,3

5,6

4,4

5,0

5,9

6,1

7,5

5,5

3,8

Nora

5,0

4,4

4,7

4,3

3,6

3,7

3,8

3,9

3,7

2,6

Örebro

5,2

5,2

5,1

4,7

4,0

3,5

3,4

3,9

4,1

4,0

Örebro län

4,9

4,7

4,6

4,4

3,8

3,5

3,5

4,0

3,8

3,6

Riket

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Askersund

3,3

2,8

3,1

2,8

3,5

3,9

3,6

4,0

2,8

2,6

Degerfors

5,3

4,4

4,2

3,9

3,7

3,7

4,2

4,6

3,8

3,2

Hallsberg

4,9

4,2

5,1

4,4

4,3

3,9

3,7

4,1

3,9

3,5

Hällefors

6,6

6,0

6,5

6,6

6,6

8,2

8,6

8,7

5,8

4,4

Karlskoga

5,1

3,9

4,1

4,7

4,6

4,2

5,1

5,0

3,8

3,6

Kumla

4,6

3,9

3,7

3,9

3,5

3,2

2,5

2,9

3,0

3,4

Laxå

3,2

3,1

4,2

5,3

5,9

6,4

6,1

5,1

3,6

3,0

Lekeberg

3,6

2,4

2,4

3,0

2,7

2,5

2,3

2,1

2,2

2,0

Lindesberg

5,6

5,3

5,8

5,5

5,5

6,6

6,3

5,1

3,8

3,9

Ljusnarsberg

6,2

6,2

6,2

5,3

6,8

9,7

9,3

8,4

5,6

4,9

Nora

5,3

4,6

4,8

4,7

4,5

5,0

5,1

4,8

3,6

3,3

Örebro

6,2

5,8

5,7

5,5

5,0

4,7

4,3

4,8

4,7

4,5

Örebro län

5,5

5,0

5,1

5,0

4,7

4,8

4,6

4,7

4,2

4,0

Riket

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2010-2019. Index år 2010=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Askersund

100

84

85

74

56

63

78

91

65

68

Degerfors

100

86

65

71

71

74

82

98

84

61

Hallsberg

100

97

105

97

78

68

62

88

84

73

Hällefors

100

102

99

75

77

100

101

134

87

56

Karlskoga

100

85

74

84

75

78

84

108

81

76

Kumla

100

87

76

82

66

54

49

59

58

65

Laxå

100

89

95

166

153

140

134

116

98

109

Lekeberg

100

76

74

68

64

47

51

62

49

47

Lindesberg

100

103

106

98

90

96

90

83

74

79

Ljusnarsberg

100

89

94

73

84

100

102

127

93

63

Nora

100

87

93

86

72

73

76

77

73

52

Örebro

100

100

99

91

78

68

65

76

79

77

Örebro län

100

96

94

89

78

72

71

82

77

74

Riket

100

97

94

92

86

82

79

81

80

79

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2010=100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Askersund

100

84

92

83

105

118

108

121

84

78

Degerfors

100

82

79

72

68

70

78

86

70

61

Hallsberg

100

86

104

91

88

80

77

85

80

71

Hällefors

100

92

99

101

101

125

130

133

88

67

Karlskoga

100

77

80

93

90

83

101

99

74

70

Kumla

100

85

82

86

76

71

55

63

66

76

Laxå

100

98

131

167

186

201

191

160

114

94

Lekeberg

100

69

67

83

74

71

66

59

63

57

Lindesberg

100

94

103

98

98

117

113

91

68

70

Ljusnarsberg

100

100

100

85

110

157

150

135

90

80

Nora

100

88

90

88

85

93

96

90

68

62

Örebro

100

94

91

88

80

76

70

76

75

72

Örebro län

100

90

91

90

86

86

82

85

75

72

Riket

100

89

93

93

88

85

83

81

74

74

Källa: Arbetsförmedlingen

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta