Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

27,1

65,1

75,4

82,2

83,0

75,6

26,1

79,0

Eda

32,3

66,2

65,9

68,3

66,6

65,4

27,4

66,4

Filipstad

18,7

62,4

70,5

74,8

80,3

68,1

18,8

73,4

Forshaga

18,8

62,9

78,9

85,9

86,4

77,6

20,5

82,5

Grums

21,1

67,4

76,1

83,7

81,7

76,6

19,3

79,4

Hagfors

19,4

68,0

79,2

79,0

84,1

73,7

21,1

78,7

Hammarö

20,3

67,0

85,0

92,0

91,8

80,7

19,9

87,9

Karlstad

18,6

60,0

77,2

85,2

86,4

79,0

22,9

81,8

Kil

15,0

68,3

79,2

87,8

87,5

79,4

26,0

83,5

Kristinehamn

19,3

61,8

71,7

79,2

84,2

73,4

17,9

77,2

Munkfors

17,9

60,9

77,8

76,2

79,6

72,5

22,4

76,5

Storfors

11,2

66,3

73,6

78,4

83,6

74,5

18,4

77,7

Sunne

26,0

69,6

78,4

85,7

86,8

80,7

39,2

82,9

Säffle

20,0

62,1

70,8

76,3

82,2

75,9

27,7

76,6

Torsby

21,9

71,8

76,1

81,8

84,1

76,6

33,0

79,6

Årjäng

32,6

65,0

65,8

69,9

74,8

68,4

35,8

70,0

Värmlands län

20,9

63,0

75,9

82,7

84,3

76,2

24,3

79,8

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

30,4

65,4

73,8

81,9

82,8

75,6

20,0

78,6

Eda

39,7

68,2

69,1

71,7

68,6

66,0

21,7

68,6

Filipstad

16,0

57,7

68,8

73,6

80,7

67,7

14,8

72,8

Forshaga

19,8

61,5

79,4

87,4

84,4

73,0

17,5

81,3

Grums

29,4

64,8

70,6

81,4

79,0

74,1

15,0

76,2

Hagfors

19,6

68,2

76,2

76,9

83,1

72,1

16,7

76,8

Hammarö

22,8

67,3

85,0

92,0

91,4

78,9

15,7

87,3

Karlstad

20,3

61,1

76,5

84,4

86,0

78,1

18,3

81,1

Kil

17,5

66,1

76,6

87,9

86,3

76,6

21,7

82,0

Kristinehamn

24,2

59,6

70,2

79,1

83,0

72,2

14,0

76,2

Munkfors

22,5

59,3

69,2

69,7

81,5

70,9

19,2

73,4

Storfors

14,1

59,1

73,4

79,9

80,7

73,9

15,3

77,0

Sunne

32,8

71,3

76,5

85,1

88,3

80,3

31,3

82,6

Säffle

22,1

60,3

66,4

72,7

81,6

73,2

19,9

74,0

Torsby

21,1

71,9

76,0

82,5

86,4

76,9

26,8

80,4

Årjäng

43,8

70,9

67,9

70,9

79,8

69,8

27,9

72,5

Värmlands län

23,7

63,1

74,8

82,2

84,2

75,2

19,2

79,1

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

24,2

64,9

76,9

82,4

83,3

75,5

32,1

79,5

Eda

25,3

64,7

62,9

65,1

64,9

64,9

33,0

64,5

Filipstad

21,3

65,6

71,9

75,8

80,0

68,5

22,7

74,1

Forshaga

17,8

64,2

78,4

84,3

88,1

82,2

23,8

83,6

Grums

14,4

69,9

81,4

85,9

84,4

78,8

23,7

82,4

Hagfors

19,1

67,8

81,5

80,9

85,0

75,2

25,2

80,3

Hammarö

17,6

66,8

85,1

91,9

92,3

82,6

23,8

88,5

Karlstad

17,0

59,0

77,9

86,1

86,7

80,0

27,9

82,4

Kil

12,9

70,2

81,8

87,6

88,7

81,9

30,5

85,0

Kristinehamn

14,9

63,5

73,0

79,2

85,3

74,6

21,8

78,2

Munkfors

13,0

62,1

84,0

83,0

77,9

73,8

25,4

79,1

Storfors

8,3

72,7

73,9

77,0

86,3

75,1

21,2

78,3

Sunne

20,6

68,0

79,9

86,4

85,5

81,1

46,6

83,1

Säffle

17,8

63,6

74,7

79,9

82,8

78,4

35,6

79,1

Torsby

22,8

71,7

76,2

81,1

81,9

76,3

38,6

78,8

Årjäng

24,2

59,3

63,9

69,1

70,3

67,0

43,3

67,7

Värmlands län

18,4

62,9

76,9

83,2

84,4

77,2

29,5

80,4

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta