Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Värmlands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 410

7 760

15 170

 

 

7 410

7 760

0,0

0,0

2,6

2,8

5-9

7 462

7 911

15 373

 

 

7 462

7 911

0,0

0,0

2,7

2,8

10-14

7 122

7 747

14 869

 

 

7 122

7 747

0,0

0,0

2,5

2,8

15-19

7 138

7 653

14 791

1 379

1 177

5 759

6 476

0,5

0,4

2,1

2,3

20-24

8 069

8 876

16 945

5 196

5 525

2 873

3 351

1,9

2,0

1,0

1,2

25-29

8 708

9 799

18 507

6 220

7 165

2 488

2 634

2,2

2,6

0,9

0,9

30-34

7 489

8 094

15 583

5 727

6 317

1 762

1 777

2,0

2,3

0,6

0,6

35-39

7 202

7 511

14 713

5 780

6 093

1 422

1 418

2,1

2,2

0,5

0,5

40-44

7 860

8 216

16 076

6 603

6 890

1 257

1 326

2,4

2,5

0,4

0,5

45-49

8 649

8 996

17 645

7 283

7 625

1 366

1 371

2,6

2,7

0,5

0,5

50-54

9 525

10 073

19 598

7 944

8 352

1 581

1 721

2,8

3,0

0,6

0,6

55-59

8 570

8 781

17 351

6 905

7 117

1 665

1 664

2,5

2,5

0,6

0,6

60-64

8 847

8 859

17 706

6 113

6 353

2 734

2 506

2,2

2,3

1,0

0,9

65-69

8 981

9 025

18 006

2 185

3 011

6 796

6 014

0,8

1,1

2,4

2,1

70-74

9 107

8 812

17 919

1 219

2 107

7 888

6 705

0,4

0,8

2,8

2,4

75-79

6 425

5 717

12 142

0

0

6 425

5 717

0,0

0,0

2,3

2,0

80-84

5 028

3 839

8 867

 

 

5 028

3 839

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

3 593

2 269

5 862

 

 

3 593

2 269

0,0

0,0

1,3

0,8

90-94

1 773

845

2 618

 

 

1 773

845

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

454

145

599

 

 

454

145

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

53

6

59

 

 

53

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

139 465

140 934

280 399

62 554

67 732

76 911

73 202

22,3

24,2

27,4

26,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Folkmängd i Värmlands län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 410

7 760

15 170

 

 

7 410

7 760

0,0

0,0

2,6

2,8

5-9

7 462

7 911

15 373

 

 

7 462

7 911

0,0

0,0

2,7

2,8

10-14

7 122

7 747

14 869

 

 

7 122

7 747

0,0

0,0

2,5

2,8

15-19

7 138

7 653

14 791

1 379

1 177

5 759

6 476

0,5

0,4

2,1

2,3

20-24

8 069

8 876

16 945

5 196

5 525

2 873

3 351

1,9

2,0

1,0

1,2

25-29

8 708

9 799

18 507

6 220

7 165

2 488

2 634

2,2

2,6

0,9

0,9

30-34

7 489

8 094

15 583

5 727

6 317

1 762

1 777

2,0

2,3

0,6

0,6

35-39

7 202

7 511

14 713

5 780

6 093

1 422

1 418

2,1

2,2

0,5

0,5

40-44

7 860

8 216

16 076

6 603

6 890

1 257

1 326

2,4

2,5

0,4

0,5

45-49

8 649

8 996

17 645

7 283

7 625

1 366

1 371

2,6

2,7

0,5

0,5

50-54

9 525

10 073

19 598

7 944

8 352

1 581

1 721

2,8

3,0

0,6

0,6

55-59

8 570

8 781

17 351

6 905

7 117

1 665

1 664

2,5

2,5

0,6

0,6

60-64

8 847

8 859

17 706

6 113

6 353

2 734

2 506

2,2

2,3

1,0

0,9

65-69

8 981

9 025

18 006

2 185

3 011

6 796

6 014

0,8

1,1

2,4

2,1

70-74

9 107

8 812

17 919

1 219

2 107

7 888

6 705

0,4

0,8

2,8

2,4

75-79

6 425

5 717

12 142

0

0

6 425

5 717

0,0

0,0

2,3

2,0

80-84

5 028

3 839

8 867

 

 

5 028

3 839

0,0

0,0

1,8

1,4

85-89

3 593

2 269

5 862

 

 

3 593

2 269

0,0

0,0

1,3

0,8

90-94

1 773

845

2 618

 

 

1 773

845

0,0

0,0

0,6

0,3

95-99

454

145

599

 

 

454

145

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

53

6

59

 

 

53

6

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

139 465

140 934

280 399

62 554

67 732

76 911

73 202

22,3

24,2

27,4

26,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta