Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

25,6

64,3

74,8

81,7

82,9

75,1

25,4

78,6

Eda

25,5

64,8

64,3

67,4

67,9

65,5

27,6

66,2

Filipstad

19,1

65,0

69,6

75,5

79,0

68,8

19,6

73,2

Forshaga

19,3

63,6

78,2

85,7

86,2

77,3

20,5

82,2

Grums

20,9

66,3

74,1

82,0

80,8

74,6

19,1

77,8

Hagfors

22,7

68,2

76,7

79,9

82,9

73,2

20,6

77,9

Hammarö

16,2

66,2

84,1

91,7

91,8

80,6

18,5

87,6

Karlstad

19,1

61,5

76,2

85,3

85,8

78,1

21,9

81,2

Kil

18,9

65,6

79,1

87,2

87,2

78,0

27,3

83,0

Kristinehamn

21,8

59,5

69,7

77,6

83,5

71,7

16,6

75,8

Munkfors

18,8

59,1

74,3

77,2

77,4

73,3

19,8

75,5

Storfors

13,9

63,9

73,4

77,5

81,2

73,7

19,8

76,6

Sunne

25,2

64,9

75,5

84,9

85,5

80,8

37,5

81,8

Säffle

20,9

65,1

68,2

75,3

81,9

75,4

27,5

75,6

Torsby

24,8

68,3

73,6

79,8

84,6

76,7

32,4

78,8

Årjäng

36,0

67,9

66,7

71,2

74,9

67,0

36,3

70,1

Värmlands län

21,4

63,3

74,6

82,4

83,8

75,6

23,7

79,1

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

30,4

64,0

74,6

81,2

82,6

75,3

19,5

78,5

Eda

22,6

69,4

69,0

71,3

69,7

66,6

22,4

69,0

Filipstad

21,5

63,4

68,7

76,0

79,9

68,2

15,5

73,1

Forshaga

24,9

67,1

78,8

86,2

84,5

73,7

17,9

81,1

Grums

23,4

62,9

71,9

80,0

77,7

71,5

14,8

75,1

Hagfors

26,4

69,6

76,2

78,2

81,3

72,7

15,9

76,8

Hammarö

17,9

70,5

83,5

91,0

92,1

78,7

14,3

86,8

Karlstad

22,1

63,4

75,1

85,0

85,7

77,3

17,8

80,6

Kil

20,7

67,6

77,8

86,9

85,8

76,1

22,0

81,8

Kristinehamn

23,3

58,8

67,9

77,8

82,4

70,6

12,1

74,8

Munkfors

17,6

58,1

69,4

71,2

79,5

74,3

16,3

74,2

Storfors

13,6

57,3

73,5

78,0

77,6

72,6

15,5

75,4

Sunne

29,6

66,6

73,2

83,2

87,2

79,7

29,2

81,2

Säffle

19,8

62,2

64,6

74,4

80,8

72,6

21,5

73,6

Torsby

25,1

69,7

73,6

82,0

86,5

77,7

26,8

80,0

Årjäng

46,2

72,6

69,4

71,9

81,1

69,1

29,0

73,2

Värmlands län

24,0

64,4

73,8

82,2

83,8

74,7

18,8

78,6

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

21,2

64,6

74,9

82,3

83,2

74,8

31,2

78,8

Eda

28,0

60,7

59,8

63,8

66,2

64,5

32,8

63,7

Filipstad

16,8

66,0

70,3

75,0

78,1

69,4

23,4

73,3

Forshaga

14,4

60,8

77,6

85,1

87,8

80,8

23,3

83,2

Grums

18,5

69,1

76,2

83,9

83,8

77,7

23,3

80,3

Hagfors

19,4

67,3

77,0

81,5

84,3

73,6

25,0

78,8

Hammarö

14,4

62,5

84,7

92,3

91,6

82,6

22,4

88,4

Karlstad

16,3

59,4

77,2

85,5

86,0

79,0

26,4

81,7

Kil

17,3

63,9

80,3

87,6

88,6

79,7

32,8

84,1

Kristinehamn

20,4

60,2

71,4

77,4

84,5

72,8

21,2

76,8

Munkfors

20,0

60,0

77,8

83,0

75,5

72,5

23,4

76,5

Storfors

14,1

69,8

73,4

77,0

84,8

74,5

23,7

77,7

Sunne

21,4

63,5

77,6

86,5

83,8

81,9

45,3

82,4

Säffle

21,9

67,6

71,3

76,3

82,9

78,0

33,7

77,5

Torsby

24,4

67,1

73,7

77,9

83,0

75,7

37,5

77,7

Årjäng

28,0

63,4

64,4

70,6

69,3

65,0

43,3

67,3

Värmlands län

18,9

62,2

75,3

82,6

83,8

76,4

28,7

79,5

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

25,6

64,3

74,8

81,7

82,9

75,1

25,4

78,6

Eda

25,5

64,8

64,3

67,4

67,9

65,5

27,6

66,2

Filipstad

19,1

65,0

69,6

75,5

79,0

68,8

19,6

73,2

Forshaga

19,3

63,6

78,2

85,7

86,2

77,3

20,5

82,2

Grums

20,9

66,3

74,1

82,0

80,8

74,6

19,1

77,8

Hagfors

22,7

68,2

76,7

79,9

82,9

73,2

20,6

77,9

Hammarö

16,2

66,2

84,1

91,7

91,8

80,6

18,5

87,6

Karlstad

19,1

61,5

76,2

85,3

85,8

78,1

21,9

81,2

Kil

18,9

65,6

79,1

87,2

87,2

78,0

27,3

83,0

Kristinehamn

21,8

59,5

69,7

77,6

83,5

71,7

16,6

75,8

Munkfors

18,8

59,1

74,3

77,2

77,4

73,3

19,8

75,5

Storfors

13,9

63,9

73,4

77,5

81,2

73,7

19,8

76,6

Sunne

25,2

64,9

75,5

84,9

85,5

80,8

37,5

81,8

Säffle

20,9

65,1

68,2

75,3

81,9

75,4

27,5

75,6

Torsby

24,8

68,3

73,6

79,8

84,6

76,7

32,4

78,8

Årjäng

36,0

67,9

66,7

71,2

74,9

67,0

36,3

70,1

Värmlands län

21,4

63,3

74,6

82,4

83,8

75,6

23,7

79,1

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

30,4

64,0

74,6

81,2

82,6

75,3

19,5

78,5

Eda

22,6

69,4

69,0

71,3

69,7

66,6

22,4

69,0

Filipstad

21,5

63,4

68,7

76,0

79,9

68,2

15,5

73,1

Forshaga

24,9

67,1

78,8

86,2

84,5

73,7

17,9

81,1

Grums

23,4

62,9

71,9

80,0

77,7

71,5

14,8

75,1

Hagfors

26,4

69,6

76,2

78,2

81,3

72,7

15,9

76,8

Hammarö

17,9

70,5

83,5

91,0

92,1

78,7

14,3

86,8

Karlstad

22,1

63,4

75,1

85,0

85,7

77,3

17,8

80,6

Kil

20,7

67,6

77,8

86,9

85,8

76,1

22,0

81,8

Kristinehamn

23,3

58,8

67,9

77,8

82,4

70,6

12,1

74,8

Munkfors

17,6

58,1

69,4

71,2

79,5

74,3

16,3

74,2

Storfors

13,6

57,3

73,5

78,0

77,6

72,6

15,5

75,4

Sunne

29,6

66,6

73,2

83,2

87,2

79,7

29,2

81,2

Säffle

19,8

62,2

64,6

74,4

80,8

72,6

21,5

73,6

Torsby

25,1

69,7

73,6

82,0

86,5

77,7

26,8

80,0

Årjäng

46,2

72,6

69,4

71,9

81,1

69,1

29,0

73,2

Värmlands län

24,0

64,4

73,8

82,2

83,8

74,7

18,8

78,6

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arvika

21,2

64,6

74,9

82,3

83,2

74,8

31,2

78,8

Eda

28,0

60,7

59,8

63,8

66,2

64,5

32,8

63,7

Filipstad

16,8

66,0

70,3

75,0

78,1

69,4

23,4

73,3

Forshaga

14,4

60,8

77,6

85,1

87,8

80,8

23,3

83,2

Grums

18,5

69,1

76,2

83,9

83,8

77,7

23,3

80,3

Hagfors

19,4

67,3

77,0

81,5

84,3

73,6

25,0

78,8

Hammarö

14,4

62,5

84,7

92,3

91,6

82,6

22,4

88,4

Karlstad

16,3

59,4

77,2

85,5

86,0

79,0

26,4

81,7

Kil

17,3

63,9

80,3

87,6

88,6

79,7

32,8

84,1

Kristinehamn

20,4

60,2

71,4

77,4

84,5

72,8

21,2

76,8

Munkfors

20,0

60,0

77,8

83,0

75,5

72,5

23,4

76,5

Storfors

14,1

69,8

73,4

77,0

84,8

74,5

23,7

77,7

Sunne

21,4

63,5

77,6

86,5

83,8

81,9

45,3

82,4

Säffle

21,9

67,6

71,3

76,3

82,9

78,0

33,7

77,5

Torsby

24,4

67,1

73,7

77,9

83,0

75,7

37,5

77,7