Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2019 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arvika 27,4 72,6
Eda 23,1 76,9
Filipstad 28,2 71,8
Forshaga 29,8 70,2
Grums 27,9 72,1
Hagfors 26,0 74,0
Hammarö 32,6 67,4
Karlstad 31,1 68,9
Kil 31,8 68,2
Kristinehamn 29,6 70,4
Munkfors 29,8 70,2
Storfors 28,7 71,3
Sunne 26,7 73,3
Säffle 27,3 72,7
Torsby 23,3 76,7
Årjäng 23,0 77,0
Värmlands län 29,1 70,9
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2009-2019. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 19,4 20,8 22,5 21,7 20,8 20,0 20,4 23,8 22,8 24,7 27,4
Eda 14,4 14,8 13,8 14,6 15,2 15,9 20,1 21,1 21,8 22,5 23,1
Filipstad 20,0 20,2 19,7 20,1 24,2 20,7 21,5 23,0 25,5 26,8 28,2
Forshaga 22,8 23,4 24,5 23,4 23,9 24,3 26,2 23,4 27,3 30,4 29,8
Grums 21,0 22,1 22,7 22,6 23,5 22,4 19,5 20,6 24,7 26,7 27,9
Hagfors 20,8 22,4 22,9 22,4 23,4 26,1 27,3 25,2 25,9 26,0 26,0
Hammarö 24,1 23,5 28,8 25,9 26,8 29,7 29,6 31,8 30,3 31,9 32,6
Karlstad 22,6 23,5 22,9 24,8 24,9 24,9 27,1 27,8 28,1 29,7 31,1
Kil 23,7 22,0 21,1 24,1 23,3 22,8 23,7 23,9 25,1 28,4 31,8
Kristinehamn 21,0 21,4 20,9 22,9 22,4 23,8 23,8 27,1 26,0 29,7 29,6
Munkfors 16,6 21,6 22,9 27,6 31,4 29,3 19,6 23,1 23,5 30,4 29,8
Storfors 15,8 20,5 20,8 18,1 23,6 17,9 21,1 22,2 28,9 25,2 28,7
Sunne 19,3 19,9 21,6 20,9 22,3 23,5 22,6 25,5 28,1 24,9 26,7
Säffle 19,6 21,9 19,9 20,0 20,9 20,1 20,0 21,4 25,3 28,3 27,3
Torsby 16,7 14,8 14,8 18,5 17,5 18,6 22,7 21,8 21,2 23,2 23,3
Årjäng 17,4 15,4 17,2 17,6 15,9 19,7 20,3 21,0 20,8 25,2 23,0
Värmlands län 21,1 21,7 21,9 22,8 23,1 23,4 24,4 25,5 26,2 28,1 29,1
Riket 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 100 107 116 112 107 103 105 122 118 127 141
Eda 100 102 96 101 105 110 139 146 151 156 160
Filipstad 100 101 98 101 121 103 107 115 127 134 141
Forshaga 100 103 107 103 105 107 115 103 120 133 131
Grums 100 105 108 107 112 107 93 98 118 127 133
Hagfors 100 108 110 108 113 126 131 121 125 125 125
Hammarö 100 97 119 108 111 123 123 132 126 132 135
Karlstad 100 104 101 110 111 110 120 123 125 132 138
Kil 100 93 89 101 98 96 100 100 106 119 134
Kristinehamn 100 102 99 109 106 113 113 129 124 141 141
Munkfors 100 130 138 166 189 176 118 139 141 183 179
Storfors 100 130 132 115 149 114 134 141 183 160 182
Sunne 100 103 112 108 115 121 117 132 145 129 138
Säffle 100 112 102 102 107 103 102 109 129 145 139
Torsby 100 89 89 111 105 112 136 131 127 139 140
Årjäng 100 88 99 101 91 113 117 120 120 145 132
Värmlands län 100 103 104 108 110 111 116 121 125 133 138
Riket 100 104 106 110 111 112 117 121 125 132 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta