Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Värmlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Värmlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 135

3 496

4 631

23 831

72 720

96 551

24,5

24,7

Tillverkning och utvinning

3 444

14 104

17 548

131 019

420 334

551 353

19,6

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

202

965

1 167

12 188

38 202

50 390

17,3

24,2

Byggverksamhet

658

9 212

9 870

32 733

321 710

354 443

6,7

9,2

Handel

6 524

7 774

14 298

263 993

323 536

587 529

45,6

44,9

Transport och magasinering

1 078

4 256

5 334

49 042

180 437

229 479

20,2

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 111

1 743

3 854

85 405

83 794

169 199

54,8

50,5

Information och kommunikation

652

2 114

2 766

58 115

144 783

202 898

23,6

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

601

474

1 075

47 916

47 173

95 089

55,9

50,4

Fastighetsverksamhet

773

1 384

2 157

31 528

48 602

80 130

35,8

39,3

Företagstjänster

4 597

6 652

11 249

255 321

336 343

591 664

40,9

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

4 667

2 857

7 524

169 434

123 653

293 087

62,0

57,8

Utbildning

10 463

3 355

13 818

394 770

139 924

534 694

75,7

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 812

4 104

23 916

646 250

165 888

812 138

82,8

79,6

Kulturella och personliga tjänster

3 097

2 154

5 251

123 505

89 913

213 418

59,0

57,9

Näringsgren okänd

1 230

926

2 156

31 080

21 751

52 831

57,1

58,8

Totalt

61 044

65 570

126 614

2 356 130

2 558 763

4 914 893

48,2

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007). Värmlands län

                     

Näringsgren

2008    

2009    

2010    

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 050

3 241

3 365

4 624

4 629

4 735

4 720

4 730

4 487

4 631

Tillverkning och utvinning

22 214

19 016

19 519

19 773

19 583

18 453

17 767

17 400

17 511

17 548

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 340

1 266

1 268

1 184

1 218

1 234

1 177

1 188

1 161

1 167

Byggverksamhet

8 047

7 699

8 087

8 296

8 283

8 432

8 568

8 864

9 230

9 870

Handel

14 322

13 745

13 948

14 237

14 463

14 527

14 537

14 593

14 439

14 298

Transport och magasinering

5 278

5 070

5 263

5 337

5 112

5 240

5 101

5 164

5 250

5 334

Hotell- och restaurangverksamhet

3 063

3 116

3 372

3 321

3 543

3 691

3 607

3 723

3 857

3 854

Information och kommunikation

2 772

2 673

2 605

2 760

2 956

2 882

2 890

2 829

2 716

2 766

Finans- och försäkringsverksamhet

1 239

1 220

1 216

1 129

1 100

1 136

1 090

1 103

1 091

1 075

Fastighetsverksamhet

1 728

1 757

1 667

1 842

1 929

2 089

2 027

2 141

2 117

2 157

Företagstjänster

9 390

8 905

9 378

10 026

10 084

10 232

10 330

10 767

10 809

11 249

Offentlig förvaltning och försvar

6 641

6 897

6 803

6 947

6 965

6 955

7 148

7 188

7 461

7 524

Utbildning

12 545

12 264

12 287

12 339

12 392

12 413

12 440

12 638

13 560

13 818

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 351

20 835

21 451

21 363

21 585

21 860

22 082

23 016

23 895

23 916

Kulturella och personliga tjänster

5 189

5 221

5 294

5 388

5 370

5 325

5 263

5 245

5 242

5 251

Näringsgren okänd

1 733

1 746

1 741

2 202

2 269

2 208

2 290

2 142

1 734

2 156

Totalt

119 902

114 671

117 264

120 768

121 481

121 412

121 037

122 731

124 560

126 614

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2008-2017 (SNI 2007), Värmlands län. Index år=2008

                     

Näringsgren

2008    

2009    

2010    

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

106

110

152

152

155

155

155

147

152

Tillverkning och utvinning

100

86

88

89

88

83

80

78

79

79

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

94

95

88

91

92

88

89

87

87

Byggverksamhet

100

96

100

103

103

105

106

110

115

123

Handel

100

96

97

99

101

101

102

102

101

100

Transport och magasinering

100

96

100

101

97

99

97

98

99

101

Hotell- och restaurangverksamhet

100

102

110

108

116

121

118

122

126

126

Information och kommunikation

100

96

94

100

107

104

104

102

98

100

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

98

91

89

92

88

89

88

87

Fastighetsverksamhet

100

102

96

107

112

121

117

124

123

125

Företagstjänster

100

95

100

107

107

109

110

115

115

120

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

102

105

105

105

108

108

112

113

Utbildning

100

98

98

98

99

99

99

101

108

110

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

98

100

100

101

102

103

108

112

112

Kulturella och personliga tjänster

100

101

102

104

103

103

101

101

101

101

Näringsgren okänd

100

101

100

127

131

127

132

124

100

124

Totalt

100

96

98

101

101

101

101

102

104

106

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta