Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Värmlands län

Antal Riket          

Andel kvinnor Värmlands län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män          

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 032

3 383

4 415

22 539

70 139

92 678

23,4

24,3

Tillverkning och utvinning

3 476

14 055

17 531

133 996

425 271

559 267

19,8

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

224

1 033

1 257

12 609

38 665

51 274

17,8

24,6

Byggverksamhet

685

9 473

10 158

34 730

328 787

363 517

6,7

9,6

Handel

6 530

7 915

14 445

265 307

326 332

591 639

45,2

44,8

Transport och magasinering

1 113

4 220

5 333

50 354

183 566

233 920

20,9

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 115

1 837

3 952

84 135

84 778

168 913

53,5

49,8

Information och kommunikation

640

2 111

2 751

60 030

149 621

209 651

23,3

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

602

461

1 063

48 277

47 861

96 138

56,6

50,2

Fastighetsverksamhet

880

1 424

2 304

32 325

49 204

81 529

38,2

39,6

Företagstjänster

4 602

6 874

11 476

261 257

343 833

605 090

40,1

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

4 721

2 912

7 633

177 024

128 121

305 145

61,8

58,0

Utbildning

10 679

3 452

14 131

399 479

141 239

540 718

75,6

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 653

4 102

23 755

640 986

165 643

806 629

82,7

79,5

Kulturella och personliga tjänster

3 196

2 144

5 340

124 403

90 237

214 640

59,9

58,0

Näringsgren okänd

1 201

1 032

2 233

29 922

21 249

51 171

53,8

58,5

Totalt

61 349

66 428

127 777

2 377 373

2 594 546

4 971 919

48,0

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Värmlands län

                     

Näringsgren

2009    

2010    

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

3 241

3 365

4 624

4 629

4 735

4 720

4 730

4 487

4 631

4 415

Tillverkning och utvinning

19 016

19 519

19 773

19 583

18 453

17 767

17 400

17 511

17 548

17 531

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 266

1 268

1 184

1 218

1 234

1 177

1 188

1 161

1 167

1 257

Byggverksamhet

7 699

8 087

8 296

8 283

8 432

8 568

8 864

9 230

9 870

10 158

Handel

13 745

13 948

14 237

14 463

14 527

14 537

14 593

14 439

14 298

14 445

Transport och magasinering

5 070

5 263

5 337

5 112

5 240

5 101

5 164

5 250

5 334

5 333

Hotell- och restaurangverksamhet

3 116

3 372

3 321

3 543

3 691

3 607

3 723

3 857

3 854

3 952

Information och kommunikation

2 673

2 605

2 760

2 956

2 882

2 890

2 829

2 716

2 766

2 751

Finans- och försäkringsverksamhet

1 220

1 216

1 129

1 100

1 136

1 090

1 103

1 091

1 075

1 063

Fastighetsverksamhet

1 757

1 667

1 842

1 929

2 089

2 027

2 141

2 117

2 157

2 304

Företagstjänster

8 905

9 378

10 026

10 084

10 232

10 330

10 767

10 809

11 249

11 476

Offentlig förvaltning och försvar

6 897

6 803

6 947

6 965

6 955

7 148

7 188

7 461

7 524

7 633

Utbildning

12 264

12 287

12 339

12 392

12 413

12 440

12 638

13 560

13 818

14 131

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 835

21 451

21 363

21 585

21 860

22 082

23 016

23 895

23 916

23 755

Kulturella och personliga tjänster

5 221

5 294

5 388

5 370

5 325

5 263

5 245

5 242

5 251

5 340

Näringsgren okänd

1 746

1 741

2 202

2 269

2 208

2 290

2 142

1 734

2 156

2 233

Totalt

114 671

117 264

120 768

121 481

121 412

121 037

122 731

124 560

126 614

127 777

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Värmlands län. Index år=2009

                     

Näringsgren

2009    

2010    

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

104

143

143

146

146

146

138

143

136

Tillverkning och utvinning

100

103

104

103

97

93

92

92

92

92

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

100

94

96

97

93

94

92

92

99

Byggverksamhet

100

105

108

108

110

111

115

120

128

132

Handel

100

101

104

105

106

106

106

105

104

105

Transport och magasinering

100

104

105

101

103

101

102

104

105

105

Hotell- och restaurangverksamhet

100

108

107

114

118

116

119

124

124

127

Information och kommunikation

100

97

103

111

108

108

106

102

103

103

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

93

90

93

89

90

89

88

87

Fastighetsverksamhet

100

95

105

110

119

115

122

120

123

131

Företagstjänster

100

105

113

113

115

116

121

121

126

129

Offentlig förvaltning och försvar

100

99

101

101

101

104

104

108

109

111

Utbildning

100

100

101

101

101

101

103

111

113

115

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

103

103

104

105

106

110

115

115

114

Kulturella och personliga tjänster

100

101

103

103

102

101

100

100

101

102

Näringsgren okänd

100

100

126

130

126

131

123

99

123

128

Totalt

100

102

105

106

106

106

107

109

110

111

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta