Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Jämställdhet // Föräldrapenning ersatta dagar

Föräldrapenning ersatta dagar

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arvika 24,7 75,3
Eda 22,5 77,5
Filipstad 26,8 73,2
Forshaga 30,4 69,6
Grums 26,7 73,3
Hagfors 26,0 74,0
Hammarö 31,9 68,1
Karlstad 29,7 70,3
Kil 28,4 71,6
Kristinehamn 29,7 70,3
Munkfors 30,4 69,6
Storfors 25,2 74,8
Sunne 24,9 75,1
Säffle 28,3 71,7
Torsby 23,2 76,8
Årjäng 25,2 74,8
Värmlands län 28,1 71,9
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 20,0 19,4 20,8 22,5 21,7 20,8 20,0 20,4 23,8 22,8 24,7
Eda 10,9 14,4 14,8 13,8 14,6 15,2 15,9 20,1 21,1 21,8 22,5
Filipstad 20,3 20,0 20,2 19,7 20,1 24,2 20,7 21,5 23,0 25,5 26,8
Forshaga 22,2 22,8 23,4 24,5 23,4 23,9 24,3 26,2 23,4 27,3 30,4
Grums 18,3 21,0 22,1 22,7 22,6 23,5 22,4 19,5 20,6 24,7 26,7
Hagfors 22,4 20,8 22,4 22,9 22,4 23,4 26,1 27,3 25,2 25,9 26,0
Hammarö 23,6 24,1 23,5 28,8 25,9 26,8 29,7 29,6 31,8 30,3 31,9
Karlstad 21,2 22,6 23,5 22,9 24,8 24,9 24,9 27,1 27,8 28,1 29,7
Kil 22,3 23,7 22,0 21,1 24,1 23,3 22,8 23,7 23,9 25,1 28,4
Kristinehamn 20,3 21,0 21,4 20,9 22,9 22,4 23,8 23,8 27,1 26,0 29,7
Munkfors 18,5 16,6 21,6 22,9 27,6 31,4 29,3 19,6 23,1 23,5 30,4
Storfors 15,6 15,8 20,5 20,8 18,1 23,6 17,9 21,1 22,2 28,9 25,2
Sunne 19,1 19,3 19,9 21,6 20,9 22,3 23,5 22,6 25,5 28,1 24,9
Säffle 18,7 19,6 21,9 19,9 20,0 20,9 20,1 20,0 21,4 25,3 28,3
Torsby 15,6 16,7 14,8 14,8 18,5 17,5 18,6 22,7 21,8 21,2 23,2
Årjäng 15,7 17,4 15,4 17,2 17,6 15,9 19,7 20,3 21,0 20,8 25,2
Värmlands län 20,2 21,1 21,7 21,9 22,8 23,1 23,4 24,4 25,5 26,2 28,1
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 97 104 113 109 104 100 102 119 114 124
Eda 100 133 136 127 134 139 146 184 193 200 206
Filipstad 100 99 99 97 99 119 102 106 113 126 132
Forshaga 100 103 106 111 106 108 110 118 106 123 137
Grums 100 115 121 124 123 128 122 107 112 135 146
Hagfors 100 93 100 102 100 105 117 122 113 116 116
Hammarö 100 102 100 122 110 114 126 125 135 128 135
Karlstad 100 106 111 108 117 117 117 128 131 132 140
Kil 100 106 98 94 108 104 102 106 107 113 127
Kristinehamn 100 104 106 103 113 110 118 117 133 128 146
Munkfors 100 90 117 124 149 170 159 106 125 127 164
Storfors 100 101 131 133 116 151 115 136 142 185 162
Sunne 100 101 104 113 110 117 123 118 133 147 130
Säffle 100 105 117 107 107 112 108 107 114 135 152
Torsby 100 107 95 95 119 112 120 146 140 136 149
Årjäng 100 111 98 109 112 101 125 129 133 133 160
Värmlands län 100 104 107 109 113 114 116 121 126 130 139
Riket 100 104 108 110 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta