Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2017-11-30
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2016 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

20 824

3 514

4 222

1 781

11 307

Uppsala län

3 012

325

876

192

1 619

Södermanlands län

3 174

967

760

166

1 281

Östergötlands län

6 372

3 182

1 023

225

1 942

Jönköpings län

4 437

1 635

1 039

171

1 592

Kronobergs län

2 934

1 460

477

97

900

Kalmar län

2 784

902

630

124

1 128

Gotlands län

928

343

139

26

420

Blekinge län

1 805

563

507

99

636

Skåne län

12 946

2 859

3 361

694

6 032

Hallands län

4 393

1 688

846

176

1 683

Västra Götalands län

19 005

6 137

4 258

1 023

7 587

Värmlands län

5 111

2 819

886

136

1 270

Örebro län

4 102

1 378

856

170

1 698

Västmanlands län

2 787

956

441

144

1 246

Dalarnas län

7 044

4 363

1 062

134

1 485

Gävleborgs län

5 155

2 782

849

141

1 383

Västernorrlands län

9 311

6 851

888

130

1 442

Jämtlands län

1 767

184

457

83

1 043

Västerbottens län

4 201

1 717

906

199

1 379

Norrbottens län

8 003

4 883

1 021

123

1 976

Riket

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt    

Stockholms län

100

16,9

20,3

8,6

54,3

Uppsala län

100

10,8

29,1

6,4

53,8

Södermanlands län

100

30,5

23,9

5,2

40,4

Östergötlands län

100

49,9

16,1

3,5

30,5

Jönköpings län

100

36,8

23,4

3,9

35,9

Kronobergs län

100

49,8

16,3

3,3

30,7

Kalmar län

100

32,4

22,6

4,5

40,5

Gotlands län

100

37,0

15,0

2,8

45,3

Blekinge län

100

31,2

28,1

5,5

35,2

Skåne län

100

22,1

26,0

5,4

46,6

Hallands län

100

38,4

19,3

4,0

38,3

Västra Götalands län

100

32,3

22,4

5,4

39,9

Värmlands län

100

55,2

17,3

2,7

24,8

Örebro län

100

33,6

20,9

4,1

41,4

Västmanlands län

100

34,3

15,8

5,2

44,7

Dalarnas län

100

61,9

15,1

1,9

21,1

Gävleborgs län

100

54,0

16,5

2,7

26,8

Västernorrlands län

100

73,6

9,5

1,4

15,5

Jämtlands län

100

10,4

25,9

4,7

59,0

Västerbottens län

100

40,9

21,6

4,7

32,8

Norrbottens län

100

61,0

12,8

1,5

24,7

Riket

100

38,1

19,8

4,7

37,5

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån