Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Industrins energianvändning, l…

Industrins energianvändning, län

Senast uppdaterad 2018-02-28
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

Förbrukning av energi inom industrin 2016, kWh per invånare

Region Energiförbrukning industrin (MWh) Folkmängd kWh per invånare
Stockholms län .. 2 231 439 ..
Uppsala län .. 354 164 ..
Södermanlands län 7 967 015 283 712 28 081
Östergötlands län 6 377 785 445 661 14 311
Jönköpings län .. 347 837 ..
Kronobergs län 1 211 242 191 369 6 329
Kalmar län .. 237 679 ..
Gotlands län 2 918 509 57 391 50 853
Blekinge län .. 156 253 ..
Skåne län 8 165 916 1 303 627 6 264
Hallands län 5 758 421 314 784 18 293
Västra Götalands län 25 966 522 1 648 682 15 750
Värmlands län 11 247 988 275 904 40 768
Örebro län .. 291 012 ..
Västmanlands län .. 264 276 ..
Dalarnas län .. 281 028 ..
Gävleborgs län 10 985 644 281 815 38 982
Västernorrlands län .. 243 897 ..
Jämtlands län .. 127 376 ..
Västerbottens län .. 263 378 ..
Norrbottens län 17 702 270 249 733 70 885
Riket 158 430 236 9 851 017 16 083

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta