Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2017-12-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2016. GWh

Region GWh
Stockholms län 12 507
Uppsala län 2 452
Södermanlands län 1 601
Östergötlands län 3 388
Jönköpings län 1 844
Kronobergs län 1 165
Kalmar län 1 278
Gotlands län 216
Blekinge län 486
Skåne län 5 861
Hallands län 981
Västra Götalands län 7 385
Värmlands län 1 482
Örebro län 1 871
Västmanlands län 2 255
Dalarnas län 1 460
Gävleborgs län 2 086
Västernorrlands län 1 439
Jämtlands län 799
Västerbottens län 1 990
Norrbottens län 2 041
Riket 54 588

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta