Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

3 607

994 654

Tjänsteproducenter

8 567

2 042 839

Offentlig förvaltning

4 829

838 883

Ej branschfördelat

2 041

509 121

Summa

19 044

4 385 497

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2016. Procent

     

 

Gotlands län

Riket

Varuproducenter

18,9

22,7

Tjänsteproducenter

45,0

46,6

Offentlig förvaltning

25,4

19,1

Ej branschfördelat

10,7

11,6

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2016. Miljoner kronor, löpande priser

           

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

2 327

4 448

3 877

1 150

11 802

2002

2 811

4 542

4 187

1 271

12 811

2003

2 841

5 037

4 454

1 365

13 697

2004

2 659

5 315

4 593

1 357

13 924

2005

2 682

5 503

4 598

1 432

14 215

2006

2 729

5 912

4 734

1 484

14 859

2007

3 231

5 973

4 745

1 562

15 511

2008

3 269

6 300

4 052

1 609

15 230

2009

2 848

6 442

4 110

1 662

15 062

2010

3 064

6 884

4 084

1 738

15 770

2011

3 367

7 345

4 170

1 828

16 710

2012

3 355

7 392

4 218

1 819

16 784

2013

3 312

7 881

4 319

1 878

17 390

2014

3 230

8 093

4 514

1 867

17 704

2015

3 687

8 295

4 676

1 967

18 625

2016

3 607

8 567

4 829

2 041

19 044

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

994 654

2 042 839

838 883

509 121

4 385 497

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2016. Index år 2001=100

           

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

121

102

108

111

109

2003

122

113

115

119

116

2004

114

119

118

118

118

2005

115

124

119

125

120

2006

117

133

122

129

126

2007

139

134

122

136

131

2008

140

142

105

140

129

2009

122

145

106

145

128

2010

132

155

105

151

134

2011

145

165

108

159

142

2012

144

166

109

158

142

2013

142

177

111

163

147

2014

139

182

116

162

150

2015

158

186

121

171

158

2016

155

193

125

177

161

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

175

175

177

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta