Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2016. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Gotlands län 228 253 324 271
Riket 375 358 325 352

Lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Tusental kronor, löpande priser

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

138

184

190

173

2002

150

184

204

183

2003

156

195

208

191

2004

164

192

217

196

2005

160

204

208

194

2006

162

206

212

198

2007

179

208

224

208

2008

201

216

251

226

2009

191

217

265

229

2010

205

223

279

238

2011

198

235

285

242

2012

209

235

292

247

2013

214

236

298

252

2014

209

243

312

260

2015

212

256

318

267

2016

228

253

324

271

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

375

358

325

352

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2016. Index år 2001=100

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

109

100

107

106

2003

113

106

109

110

2004

119

104

114

113

2005

116

111

109

112

2006

118

112

111

114

2007

130

113

117

120

2008

146

117

132

131

2009

138

118

139

132

2010

149

121

146

138

2011

144

128

150

140

2012

152

128

153

143

2013

156

128

157

146

2014

152

132

164

150

2015

154

139

167

154

2016

165

138

170

157

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

156

157

163

158

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta